Přechod z okovaných na bosá kopyta


Co je to "Přechodné období"?

Poté, co sejmete podkovy, nastává rehabilitační období několika měsíců až po více jak rok, podle rozsahu vnitřních poškození v kopytě. Zvýšený krevní oběh začíná renovovat vnitřní struktury, poškozené podkovami. Dokud není přestavba kompletní, většina koní trpí „bolestivostí na kamíncích“ a budou potřebovat botičky na kopyta, aby mohli chodit po kamenitých nebo skalnatých cestách, nebo po zmrzlé půdě.

Přechodné období je důvodem, proč mnoho lidí řeklo "Bosonožství u mého koně nefunguje". Je to nepochybně období pro jezdce nepohodlné. Jakmile ale pochopíme, že podkovy oslabují kopyta, můžeme zajistit několik věcí pro to, aby byl kůň jezditelný v době, kdy mu narůstá nové, lepší kopyto.

Přechodné období končí, když chodidlo znovu získá klenutost (díky opětovnému úplnému utažení bílé čáry) a kůň chodí po kamíncích jako by to byla tráva.

"Nepohodlí" v přechodném období je možné vyloučit v první řadě neokováním mladých koní.

Realistický náhled na přechodné období

"Bílá čára" je vrstva prolínajících se laminae. Něco jako živý suchý zip (páska s háčky a očky), připojující kopytní stěnu pevně ke kopytní kosti (viz. článek Tvar kopyta). Při zatížení kopyta přebírá bílá čára většinu váhy koně, za částečné spolupráce chodidla. Aby bílá čára byla dost silná k vykonávání této úctyhodné funkce, je zapotřebí ohromná dodávka krve (výživy). Podkovy omezují krevní oběh uvnitř kopyta; "vyhladovělá" bílá čára slábne a roztahuje se.

Myslím, že jsem nikdy neviděla koně okovaného déle jak rok, který by zároveň neměl poškozenou bílou čáru. Kdokoliv, kdo pomáhá mnoha koním k návratu k bosým kopytům, zjišťuje že podkovy (a díky podkování nedostatečně časté úpravy kopyta) poškozují kopyta. Většina kopyt bude nějakou dobu po sejmutí podkov bolavá – přední kopyta mnohem víc než zadní, protože nesou většinu váhy koně.

Může být velmi obtížné si přiznat, že jsme způsobili kopytům našeho milovaného koně tolik zkázy tím, že jsme dělali to, co jsme pro ně považovali za nejlepší, tj. podkování. Vím, jak je to těžké jak z osobní zkušenosti, tak zprostředkovaně ze sdílení s majiteli koní, kteří právě procházeli ranější fází zotavování v „Přechodném období“. Fakt je ten, že my jsme je rozbolavěli; a tak prožíváme zotavování s nimi, včetně toho že na nich nějakou dobu nejezdíme, pokud je třeba.

Obecně je třeba asi rok korektní péče, než se zuté kopyto vrátí k úplnému zdraví, ve kterém bylo před okováním. Otázkou při sundání podkov není "Můžu s ním jít zítra na dlouhou vyjížďku po kamenitých cestách?", ale spíše "Co můžu dělat, aby se jeho kopyta dobře rehabilitovala?"

Trim podle "strategie bílé čáry" dramaticky zkracuje ranou fázi přechodu; v některých případech mohou být měsíce nejezditelnosti redukovány na dny. Obecně to nebude znamenat, že by týden po "prvním trimu" byl úplně bezbolestný.

Botičky na kopyta (viz seznam níže) jsou důležitou pomůckou při přechodu na bosá kopyta; pohodlí, které poskytují, pomůže stejně tak stavu vaší mysli, jako i koni.

Další pomůckou je vaše rozhodnutí být trpělivý a věřit v uzdravení koně. Oni se uzdravují. Zlepšují se víc, než si umíte představit. Dostávám maily od lidí, šťastně informujících o "skálopevných kopytech mého koně".

Všichni zutí koně, které znám, byli znovu jezditelní během několika dní až roku, za těchto podmínek:

 • neinvazivní, "přirozený" trim "podle divokých koní";

 • "strategie bílé čáry" používaná kdykoliv dochází k separaci bílé čáry (tvorbě sukní) a roztažená bílá čára je bolestivá;

 • důsledný harmonogram trimování tak, aby stěny nikdy nebyly delší než chodidlo o více jak "tloušťka 2 kreditních karet";

 • používání botiček na přední kopyta při jízdě po kamení, štěrku, dlažbě nebo zmrzlé zemi;

 • co možná nejdelší pobyt venku, jaký jste schopni zajistit; 24/7 je nejefektivnější;

 • hodně procházek na ruce (pokud je kůň nejezditelný) nebo ježdění na pevném podkladu; nejefektivněji mnoho kilometrů denně.

Vyloučení bolestivosti v přechodném období

Pete Ramey přišel s metodou trimu po zutí podkov a navrácení koní k práci (viz. článek Sukně - Flares). Umí teď udělat "první trim" tak, že téměř každý kůň, kterého zuje, se může vrátit zpátky do práce během několika dní. Většině z nich dá ihned botičky.
Tady je postup trimu, který umožňuje koním přechod bez bolesti (podrobnější popis viz. odkaz Do Trim na domácích stránkách www.barefoothorse.com):

 • Vyškrábejte křídovitou, vločkovitou, nebo popraskanou hmotu "mrtvého chodidla", dokud se nedostanete k pevnému (tzv. "živému") chodidlu.

 • Využijte samotné chodidlo jako vodítko pro úpravu kopytní stěny. Odřízněte přebývající kopytní stěnu a patky k okraji chodidla, ne dále. V tomto kroku je zahrnuto i vyvážení kopyta ze strany na stranu.

 • Zkraťte přerostlé rozpěrky k úrovni chodidla, nebo do takové úrovně, kde již není mezi chodidlem a rozpěrkou rýha se špínou.

 • Odrašplujte sukně vertikálním řezem (viz. foto #13b a #18a v odkazu Photo Gallery 1 na domácích stránkách www.barefoothorse.com); hrany zahlaďte tak, aby v linii spodku kopyta nebyly žádné vypoukliny nebo rohy.

 • Tam, kde je bílá čára (žlutavá) utažená, zakulaťte spodek kopytní stěny, nebo na ní udělejte "mustang roll" až po úroveň vodové čáry (bílá vrstva stěny). Tam, kde je roztažená nebo separovaná (vypadá špinavě, nebo je mezi stěnou a chodidlem rýha), prodlužte zakulacení až k okraji chodidla.

Proč jsou koně při přechodném období "bolaví na kamíncích"

Přechod z okovaného kopyta na kopyto bosé není o "otužování" chodidla. Není to chodidlo, které je bolavé, je to škára – vrstva živé tkáně na spodní části kopytní kosti, ze které vyrůstá chodidlo. Jod nebo jiné vysoušecí přípravky tento problém neřeší. Sypání štěrku do výběhu koně pro "otužení kopyt" bude fungovat proti vám; počkejte přechodné období skončí.

Když máme roztaženou bílou čáru – z důvodu nedostatečné výživy podkovaného kopyta nebo kvůli mechanickým silám způsobeným sukní – kopytní kost klesá od kopytní stěny a tlačí na chodidlovou škáru. Škára se zanítí neustálým tlakem kosti. Když pak kůň chodí po kamíncích nebo štěrku, bolí to. Je to jako by jste měli zanícený prst; byli by jste rádi, kdyby jste s ním nenaráželi do ostrých hran.

Tady je obrázek řezu kopytem s utaženou bílou čárou (vlevo) a kopytem s roztaženou bílou čárou (vpravo). Všimněte si, že kopytní kost vlastně visí v kopytním pouzdře níž; sedne si na chodidlovou škáru a ta se zanítí; a chodidlo je plošší.

zdravá bílá čára,
klenuté chodidlo

                   

roztažená bílá čára,
zanícená chodidlová škára

Kůň nebude chodit na kamíncích bez kulhání (nebo jiném, nerovném povrchu) dokud se bílá čára neuzdraví a neutáhne, a kopytní kost nedrží pevně nahoře v kopytním pouzdře. K tomu by mělo obecně dojít během jednoho roku, s neustále obnovovaným mustang rollem.

Nečekejte, že během prvního roku po zutí podkov budete moci na vašem koni jezdit po kamení, hrubé dlažbě, zmrzlé zemi nebo skalnatém terénu bez botiček na předních kopytech.

Zima je obtížné období pro koně v přechodném období. Připravte se na to, že váš kůň bude bolavý při chůzi po zmrzlém podkladu, během první a někdy i druhé zimy po zutí podkov, i když po měkkém podkladu chodí normálně. Možná budete muset zajistit botičky i pro pohyb ve zmrzlém výběhu.

Někteří zvykající si koně kulhají v hlubokém písku nebo na velmi měkkém podkladu jízdárny. To je proto, že měkký podklad neposkytuje dostatečné stlačení potřebné pro roztažení kopyta, takže cirkulace je omezená a kopyta se nepříjemně stahují. Nejlepší řešení, jaké mohu doporučit, je jezdit alespoň 10 minut na pevném podkladu, před a po jízdárenské práci, aby se cirkulace v kopytech znásobila.

Existují typy jízdárenských podkladů, které jsou poměrně pevné, a neklouzavé. Jeden druh, použitý v mé jízdárně, jsou shrabky z lomu, zbylé po výrobě štěrku. Byla bych ráda, kdybychom vyměnili měkké jízdárny za pevný podklad poskytující kopytům dostatečné stlačení. Koneckonců, pro mnoho našich koní je jízdárna místem, kde mají jejich kopyta nejvíc práce.


Další důvody bolestivosti v přechodném období

Několik dalších struktur kromě bílé čáry je poškozováno podkovami:

 • Nepigmentovaná vnitřní vrstva kopytní stěny ("vodová čára") je odolná struktura, pohlcující nárazy. Podkovy ji oslabují, čímž omezují tlumivost nárazů v celé kopytní stěně. V bosém kopytě je vodová čára více stlačována a postupně se stává hustší a silnější.

 • Vazivový střel je struktura tlumící nárazy, hned nad střelkou. Tvoří ji tuková tkáň s "lůžkem" vláknité síťoviny, tvoří podporu klesající spěnce. Ztrácí kondici u podkovaných a zavřených koní. Zvýšené využití vazivového polštáře znovu posiluje jeho vlákenitou odolnost.

 • Typický trim "s dlouhými patkami, a se špicí vytaženou dopředu" nutí přední kopyta došlapovat nejdříve na špici a vede k "navikulární" bolesti ve střelkovém vazu. Trim podle divokých koní se zakulacenou špičkou mění krok tak, že kopyto může došlapovat nejdříve na patky (viz. odkaz Do Trim na domácích stránkách www.barefoothorse.com).

 • Tam, kde podkovy stlačily patky k sobě a vznikla tak vráska mezi patkovými cibulemi, se může plísňová infekce u koní žijících v deštivých oblastech stát chronickou. Hniloba se projevuje jako bolestivost v patkách a zabraňuje rozšiřování střelu a patek (viz. odkaz More Topics na domácích stránkách www.barefoothorse.com).

Abscesy by měly být po zutí podkov neobvyklé. Většinou je to výsledek zeslabování chodidla, nebo invazivního trimu jiných částí kopyta. Aby jste zabránili abscesům, neztenčujte chodidlo v žádném místě jinak, než oškrabáním křídovité či popraskané hmoty.
Pete Ramey říká, že pouze jeden z deseti schvácených koní, které vídá, má abscesy jako součást jejich ozdravného procesu (viz. odkaz Founder na domácích stránkách www.barefoothorse.com).


Bolest svalů

Pokud měl váš kůň dlouhodobě bolavá kopyta z dlouhých patek, plísně, nebo z jiných důvodů, může být ztuhlý v plecích. Hledejte stažené tricepsy, deltoidy a trapézové svaly. Masáž, myofasciální uvolnění, Equine Touch, anebo akupresura mohou pomoci uvolnit pohyb v pleci po změně trimu a/nebo léčbě plísně ve střelce.


Botičky na kopyta

Kdy jsou potřeba botičky na kopyta:

 • Během přechodného období nebo u jakéhokoliv sukňovitého kopyta, když jezdíte po štěrkových, kamenitých cestách nebo zmrzlém povrchu; chrání zanícenou chodidlovou škáru.

 • Pokud je stará kopytní stěna tenká nebo křehká; chrání stěnu od příliš rychlého opotřebení.

 • Pro koně, který pracuje na velmi abrasivním povrchu, který opotřebovává kopyta rychleji, než stačí dorůstat. Mohou být potřeba jen část té doby (jako střídavé dny).

 • Pro schvácené koně, kteří jsou příliš bolaví na to, aby se sami dost pohybovali; chrání chodidlovou škáru a špičku zrotované kopytní kosti.

Obvykle jsou botičky potřeba pouze na předních kopytech; kůň pohybující se na abrasivní dlažbě může potřebovat botičky na všech čtyřech.

Ještě neexistuje dokonalá botička na kopyto; všechny mají své pro a proti. Napasovat jehlanovité kopyto pohodlně botičkou, která je snadno nasazovací a sundavací, která jen lehká a přesto odolná opotřebování je velmi obtížný designérský úkol. Tady jsou některé z nejlepších pokusů o design botičky. Potřebujeme víc vynálezců pracujících v této nové oblasti, takže pokud jste tvůrčí typ, jděte na to!


Horse-Moc má měkký rukáv na spěnku, vyrobený z neoprenu, se zapínáním na suchý zip vpředu; podrážka je vyrobena z Kevlaru a polymerů. Navržena trailovým jezdcem ze státu Washington tak, aby zůstala na noze ve velmi mokrých nebo bahnitých podmínkách. Vyrábí se individuálně podle otisků kopyta vašeho koně, takže ji můžete napasovat i na velmi malá nebo velmi velká kopyta. Jednu jsem viděla, je velmi lehká a s obdivuhodně jednoduchým tvarem. K dispozici u Debbie Nelson, +001 425-788-0141 nebo www.horsemocs.com.


Frank a Mary Orza vyrábějí dvoje botičky. Starší Horsneaker je vyrobena z pěnového otisku kopyta vašeho koně; jsou k dispozici i velikosti napůl na míru. Lze vyrobit velikosti pro poníky, osly, muly a tažné koně.

Jejich nový Hoof Wings je sandál nebo dřevák, který pasuje okolo nižší části kopyta, s neoprenovými "křídly" obepínajícími spěnku. Vynikající, pohodlný tvar, k dispozici v širokém výběru velikostí. Pouze pro přechodné období, ne pro závody nebo trailové ježdění. + 001 520-455-5164 nebo www.horsneaker.com.


Boa Boot od firmy Easy Boot je úplně nový tvar, vyrobený z materiálů používaných v běžeckých botách. K dispozici na www.easyboot.com.


Další nové botky viz. www.castleplastics.com.


Swiss Horse Boot je vyrobena z high-tech materiálu, který lze pro napasování na individuální kopyto nahřát, a přepasovat když se kopyto v průběhu času mění. Swiss Boot lze získat přes www.primechoice.com/swissboot a prostřednictvím školených „napasovávačů botiček“ uvedených na www.AANHCP.org.


Jaime Jackson napsal manuál pro napasování Swiss Boot, Guide to Booting Horses. Je to jasně a dobře ilustrované, a doporučuji vám tuto knihu pokud nemáte poblíž nějakého školeného „botičkáře“. Lze získat na www.star-ridge.com.


Botička Old Mac z Austrálie obepíná kopyto vrstvami neoprénu zapnutých na suchý zip. Je tvarovaná na strmější kopyto než mustangový trim, jaký používáme v U.S., a na kopytech s krátkými patkami by se při rychlé práci mohla otočit. Hodně lidí je spokojeně používá na trailové ježdění anebo při léčení schvácených koní. Někdy botka pasuje těsněji na kopyto pokud přidáte navíc jednu vrstvu pod chodidlo. www.oldmacs.com.au uvádí prodejní místa v Austrálii a některých dalších zemích www.oldmacsusa.com uvádí prodejní místa v US.


Botička Marquis z Německa je v přední části otevřená. Je neobvyklá ve svém designu určeném pro bosý trim s krátkými patkami (trim podle divokých koni a trim podle Strasser). Je v ni nafukovací vzduchový vak, aby lépe přilnula ke kopytu. Lze koupit měkkou vložku do botičky pro schvácené koně nebo koně s jinak bolavými chodidly. Každá část botičky je při opotřebení vyměnitelná.

Německá stránka je www.marquis-vetec.com.
V angličtině, pro Evropu, www.procedis.com/equestrian-select/.
V Kanadě a U.S., www.strideequus.com , tel. 1-800-403-0689 (Pacifický čas).


SabreSneaker je měkká botka pro schvácené koně. Tel. 203-322-9002 nebo www.sabresneaker.com. Lze ji na kopytě nechat delší dobu; může se používat i do zmrzlého výběhu pro koně v přechodném období.


Existují webové stránky, kde můžete koupit použité botičky na kopyta.


Změny životního stylu, které podporují bosonožství

Jaime Jackson v The Natural Horse a Dr. Strasser v A Lifetime of Soundness popisují jak koně žijí ve svém přirozeném prostředí a jak můžeme v domestikovaném prostředí přizpůsobit to,co potřebují tak, aby byli zdraví a šťastní.

Kůň žijící v nepřirozených podmínkách (což je většina domestikovaných zařízení) ztrácí zdraví a kondici ve svém / svých

 • metabolismu (jak tělo využívá potravu)

 • imunitním systému

 • kloubech a vazech

 • srdci a krevních řečištích

 • strukturách kopyta

 • sociálním světě (dovednosti a bezpečí stáda)

 • mentální a/nebo spirituální rovnováze.

Nezáleží na tom, jak cenný kůň je nebo jak má "dobrý původ", jsou všichni "vyrobení ze stejné hmoty" a potřebují stejné podmínky jako divocí koně, pokud nám mají ze sebe dát to nejlepší.

"Přirozený životní styl" nebo "přirozené ustájení" je základem pro uzdravováni jakékoliv nemoci nebo zranění. Celé tělo koně je přesně "vyladěno" pro určité prostředí (pro většinu plemen suché pláně a pouště, s extrémy horka, chladu, větru atd; anebo pro jiné bažinaté oblasti). V nepříliš závažném případě a odpovídajícím prostředí jsou koně schopni uzdravení téměř čehokoliv, co se jim přihodí.

Tady je odhad jedné pozorovatelky ohledně činnosti, které divoký kůň dělá v průběhu 24 hodin (od Evy Mueller):

 • 60% jídlo – v pohybu, asi 20 mílí (30 km.) denně

 • 20% postávání

 • 10% ležení

 • 10% různé (hra, sociální aktivity, sex)

A tady je soupis toho, co dělá ustájený kůň v průběhu 24 hodin:

 • 47% jídlo – ne v pohybu

 • 40% postávání

 • 10% ležení

 • 3% různé (hra, sociální aktivity)

Můžeme změny v ustájení našeho koně provést tak, aby se co nejvíce přiblížily stylu divokého koně. Začněte s tím, co můžete zařídit snadno; to může být nedekování, nebo poskytnutí sena 24 hodin denně spíše než zkrmování vysokých dávek zrna. Pak se pusťte do obtížnějších věcí, jako je 24 hodinový pobyt venku nebo ježdění mnoha mílí každý den. Pro mě je nejtěžší to, že jsem ještě stále nebyla schopna zajistit "holé minimum" 10 mílí pohybu denně, ačkoliv moji koně žijí stále venku a mohou se volně pohybovat.


Namáčení kopyt

Jak Jaime Jackson tak Dr. Strasser říkají, že kopyta domestikovaných koní by se měla denně namáčet, ať už ve vodě nebo v bahništi u studny anebo životem na vlhké půdě.

Já si osobně myslím, že namáčení kopyt je otevřená otázka a nemusí být nezbytné. Mám stáda koní, co žijí v suchých oblastech, jejich kopyta se zřídkakdy namočí a přesto se zdají být v pořádku.

V deštivých oblastech se zřejmě hojně vyskytuje plíseň (jiná než hniloba; viz. odkaz More Topics na domácích stránkách www.barefoothorse.com), které se daří v "teplých a mokrých" místech jako je hluboká rýha ve střelu mezi kontrahovanými patkami. Denní namáčení kopyt nedává kopytu šanci skutečně vyschnout a odbourat plísňovou infekci. Teď jsem kopyta svých koní už několik let nenamáčela.


Home | O nás | Aktuality | Kalendář akcí | Chov | Horsemanship | Kopyta | Fotogalerie | Odkazy | Kontakt | Vzkazy

copyright © Dreamranch - Bukol 2010                                                                                                                                                     made by Bensia