Jakým směrem by se mělo vyvíjet „vaše oko“

pro tvar kopyta


Kopytní názvosloví

Zde je pohled na kopyto zespodu s pojmenováním jednotlivých částí:

Kopyto upravované podle modelu kopyta divokého koně vypadá jinak, než co jsme zvyklí vídat všude okolo sebe.

Zde jsou fotografie kopyt koní, kteří žili a uhynuli na suchém, kamenitém a hornatém terénu. Patkové valy byly většinou ožvýkány mrchožrouty a kopyta jsou vyschlá, ale jinak jsou ve vynikajícím stavu.


Přední kopyto:

kopytní stěna je velmi krátká (asi 7.5 cm), protože kopytní kost je vyzdvižena vysoko v kopytním pouzdře

pevná úzká bílá čára (kvůli zvětrání kopyta vypadá dost tmavá) a stěna bez sukní

je viditelná hrana rozpěrek ("rozpěrky " jsou částí kopytní stěny, která se vtáčí dovnitř podél střelky)

patky vypadají jako těsné protože střelka na tomto mrtvém kopytě již vyschla

kůň chodí po "vodní čáře," vnitřní, bílé vrstvě kopytní stěny (na fotografii nejsvětlejší vrstva); vnější pigmentovaná vrstva není nosná

přední kopyto má malou klenutost – asi 6 mm, když položíte rovnou hranu napříč kopytem ve špici střelky


Zadní kopyto:

silné, mozolnaté patky a klenuté čtvrtě

stěna ve špici je opotřebená téměř do poloviny výšky kopyta a navíc má ještě „mustangový překlop“

(mustang roll, zaoblená překlopová hrana ve špici kopyta)

pevná úzká "bílá čára" (kvůli zvětrání vypadá tmavá)

zadní kopyto má větší klenutost než přední (střelka je vyschlá)

kůň chodí i po nepigmentované vrstvě stěny, mustang roll není tak výrazný


Jiné zadní kopyto:

stěna ve špici je opotřebovaná poměrně vysoko, navíc je ze strany od chodidla i mustangový překlop ten umožňuje brzký překlop kopyta.

délka stěny ve špici je mnohem menší, než šířka kopyta, protože kopytní kost je vyzdvižena vysoko v kopytním pouzdře

mustangový překlop pokračuje dále po stranách kopyta

jedna patková cibule na tomto modelu není odžvýkaná; můžete si všimnout oválnějšího tvaru celého zadního kopyta

značná klenutost zadního kopyta, opotřebovaného kamenitým terénem

Domestikovaná kopyta nebudou tak krátká jako tato. Většina našich koní neujde denně dost kilometrů na tvrdém povrchu, aby měli naprosto zdravou, pevnou bílou čáru. Bílá čára je oslabená a roztažená, čímž je kopytní kost (která je "podvěšená" pod skloněnou kopytní stěnou) umístěna níže v kopytním pouzdře. U domestikovaných koní můžeme očekávat délku kopytní stěny ve špici přibližně 8 až 9.5 cm, při měření od chlupové linie k zemi.

Pokud se pokusíte upravit domestikovaná kopyta tolik nakrátko, jako jsou tyto kopyta mustangů, budete muset zeslabit chodidlo, aby se vám to podařilo. Vašemu koni to způsobí velkou bolest.

Kopyto je pružná konstrukce, která reaguje přímo na mechanické působení sil působících na ni z obou stran, z končetiny nad ní a od země pod ní. Sledujte, co se s kopytem děje od jedné úpravy k druhé. Zjistíte, že se objevuje trochu sukně tady a támhle; jedna patka se opotřebovává víc než druhá; špice je buď moc krátká nebo moc dlouhá. Pak musíte přemýšlet, co to způsobilo a použít vhodnou úpravu k povzbuzení kopyta k návratu k jeho ideálnímu tvaru.

Velmi vám doporučuji, aby jste si jednoho ze svých přátel stanovili svým „konzultantem na úpravy“. Já sama se stále setkávám se svými přáteli, abychom probrali kopyta jejich koní, nebo mých koní. Pečlivě je pozorujeme a společně přemýšlíme o tom, co se v každém kopytě děje. Jejich názory, otázky a podpora mi umožnily stálé vzdělávání a překonávání překážek.


Kopytní kost

Tady je přiměřeně zdravá kopytní kost z předního kopyta – pohled svrchu, ze strany a zespoda:

Kopytní pouzdro je postavené okolo kopytní kosti, kopytních chrupavek a vazivového střelu. Kopytní stěna a chodidlo jsou přímo připojené ke škáře na kopytní kosti. Úhel špice dobře připojené kopytní stěny musí odpovídat úhlu kopytní kosti, jinak dochází k separaci bílé čáry.

Kost obklopuje vrstva, nazývaná škára, která má mimořádně vysoký přísun krve. Kopyto je pro přežití koně orgán s vysokou důležitostí – jen játra a ledviny mají vyšší přísun krve. Veškerá tvorba tkáně, údržba a uzdravování v kopytě závisí na neustálém zásobování nutričních složek, dovedených do škáry krevním řečištěm.

Škára na spodní straně kopytní kosti je stavební hmotou chodidla.

Z vnější strany kopytní kosti tvoří škára vnitřní stranu "bílé čáry" (laminae), jemně se prolínající struktury, která drží kopytní kost pevně u kopytní stěny; něco jako živý suchý zip. Je to ta samá proužkovaná tkáň, která drží Váš nehet na prstě.

VŠIMNĚTE SI, že vnější povrch kopytní kosti je sklonitý – stěna je nad kostí, takže bílá čára drží kost v zavěšení pod stěnou. Většina váhy koně je nesena bílou čarou.

VŠIMNĚTE SI, že stěna nemůže růst přímo dolů od korunky. Celé kopytní pouzdro, včetně patek a chodidla, roste v tomto sklonu daném kopytní kostí.

Kopytní stěna a vnější strana bílé čáry se vytváří v korunce, stejným způsobem jako se tvoří náš nehet v nehtovém lůžku. Kopytní stěna roste po vnějším povrchu kopytní kosti, pevně připojená lístky (laminae). Kopytní stěně trvá téměř rok, aby ve špici, která je nejdelší, kompletně odrostla.

Kopytní kost má být paralelně se zemí. Co znamená "paralelně se zemí"? Ostrý, zahnutý spodní okraj kopytní kosti tvoří oblouk (jako srp měsíce). Tenhle zahnutý spodní okraj by měl na zemi ležet rovně. To, co můžete vidět na RTG snímcích a řezech středem kopyta, není spodní okraj (který je příliš slabý na to, aby byl dobře vidět), ale řez středem těla kosti, které je konkávní, takže se svažuje nahoru směrem od země. Vidět spodní okraj kopytní kosti na RTG snímcích je velmi složité a to lidi mate.


"Přirozený" tvar vs. typický styl dlouhých patek

Bosé kopyto funguje nejlépe, pokud je upravováno do tvaru s poměrně krátkými patkami. Tyto kresby tvarů kopyt s krátkými a dlouhými patkami (nepřesné v detailu) ukazují, co se děje s kopytní kostí, když jsou patky dlouhé:

               

"Trojúhelníkové kopyto“ divokých koní

krátké patky (pohodlné)

kopytní kost je rovnoběžně se zemí (rovně)

kopyto, dobře tlumí nárazy

               

"Špalkové kopyto" používané mnoha kováři

dlouhé patky (bolestivé)

kopytní kost není rovnoběžně se zemí

kopyto, ztrácí tlumivost               

Spodní pohled na "trojúhelníkové kopyto"

střelka a patky jsou široké

patkové cibule jsou rozevřené

patky se stýkají s rohy střelky

rozpěrky jsou rovné, vytvářejí pevnou patkovou konstrukci

               

Spodní pohled na "špalkové kopyto"

střelka i patky jsou kontrahované

patkové cibule a střelka jsou stlačené k sobě

patky jsou předsunuté před patkové valy

rozpěrky jsou stlačené do obloukuSpěnka vlevo, s kopytní kostí rovnoběžně se zemí, tvoří dlouhou, nárazy tlumící křivku.

Vpravo ke kopytní kost kopyta s dlouhými patkami, kost není rovnoběžná se zemí. Strmější spěnka méně tlumí nárazy, tlak v noze směřuje do kopytní kosti ve špatném úhlu a vzniká přílišný tlak ve špici chodidla.

Toto kopyto mělo ve skutečnosti dlouhé patky. Lze pozorovat hrubé vápenatění na palmárních výběžcích (zadní růžky) a vznik kroužků (otok nad patkou).Zde jsou kopytní kosti ze zdravého kopyta (vlevo) a z kopyta, které mělo dlouhé patky a bylo mnoho let podkováno (vpravo).

Kopytní kost vpravo má ve špici prohlubeň. Kost ve špici "erodovala" (zmizelá kost v místě, kde tlačila na chodidlo). Čepička podkovy ve špici může také způsobit takovou erozi.

Můžete také vidět, jak byly palmární výběžky (zadní růžky kopytní kosti) stlačeny (kontrahovány) do užšího, rovnějšího tvaru než jak tomu je u zdravé kosti.Co jsou "podtočené patky"?

Veškerá kopytní stěna vyrůstá z korunky ve stejném úhlu, v jakém je kopytní kost. Všechno roste dolů a dopředu.

Žádná část kopyta neroste vertikálně (pokud není kopyto upravováno ve stylu „špalkového kopyta“ s dlouhými patkami a krátkou špicí).

Nakreslila jsem na kopytě čáry ve směru růstu kopytní stěny ve špici, ve čtvrti a v patce. Růžová šipka ukazuje na slabý vrub v tubulích ("vlasový" materiál, ze kterého je vyrobena kopytní stěna), který má stejný sklon jako moje čáry.

Pokud toto kopyto necháme přerůst, budou patky delší a budou také víc vpředu, než jsou teď. To nebudou "podsunuté" patky.

Aby byly "podsunuté", patky musí být také podtočené pod kopyto, podobně jako jsou kontrahované patky vtočené dovnitř.               

Na tomto hodně přerostlém kopytě, které bylo vždy bosé, je vidět jak patky normálně rostou dopředu a ven když se prodlužují. Ačkoliv tyto patky jsou vepředu, nejsou kontrahované a tím pádem nejsou "podsunuté"

Když kůň kopyto zatíží, patky se rozšíří.

Po úpravě to bude skvělé kopyto; všimněte si širokého, zdravého střelu.

               

"Podsunuté" nebo "podjeté" patky. Podkova zabránila rozšíření kopyta při růstu; místo toho se podtočilo do dlouhého cylindrického tvaru. Patky a střel jsou zmáčknuté a velmi úzké.

Když se kůň postaví na tuto nohu, jsou patky tlačeny dovnitř. Rehabilitace může být obtížná - je těžké přimět patky k rozšíření, když jsou takto stlačené. Přílišnými úpravami můžete snadno způsobit separaci bílé čáry od kontrahované kopytní kosti.

Patky je potřeba zkrátit ke kraji chodidla, po vyškrábání spousty křídovitého materiálu v patkových sedlech.

Špice bude muset být zkrácena a zakulacena – byla vytažena příliš dopředu a pravděpodobně má sukni až ke korunce.

Tenhle kůň bude potřebovat mnoho měsíců dlouhých procházek po středně tvrdém povrchu (ne písek, ne měkký výběh, ne dlažba) aby se povzbudilo přetvarování kopyt.Úzké kopyto - "Před kolmicí"

Přední kopyto (vlevo a uprostřed) koně, který vyrostl na Floridě, kde je povrch měkký suchý a písčitý. Mám podezření, že jako hříbě trávil hodně času stáním na měkké podestýlce. Jeho kopyta nebyla vystavena dostatku tlaku, aby se rozšířila.

Kopytní stěna je tzv. "před kolmicí" - je užší u chodidla než u korunky. Takový tvar se při nesení váhy nemůže roztahovat; tím pádem neposkytuje dost krevního oběhu kopytu a růst je slabý. Náprava je obtížná.

Špinavé místo před špičkou střelky je díra v chodidle. Protože patky jsou dlouhé, kopytní kost tlačí v tom místě na chodidlovou škáru. Růst chodidla byl zpomalen a chodidlo je tam slabé.

Vpravo je normální kopyto kónického tvaru, který se při nesení váhy roztahuje a kopytu uvnitř poskytuje cirkulaci.


Sukně je křivka směřující ven na spodní části stěny, jako zvonec trumpety. Kopytní stěna by měla být od chlupové linie rovná až k zemi, kolem dokola celého kopyta.

Tato kopyta mají sukně proto, že jsou již přerostlá. Častější úpravy tyto sukně rychle odstraní; všimněte si, že horní část stěny na obou kopytech má silné spojení s bílou čárou.

Zadní kopytní kost je obvykle o několik stupňů strmější než přední, takže špice zadních kopyt jsou obecně strmější než přední špice.

Pokud jsou zadní špice s malou klenutostí a jsou vpředu „dlouhé“, podezřívejte bolest v předních nohou. Kůň zadní nohy dává více pod sebe, aby odlehčil přední nohy a tím se patky opotřebovávají rychleji.

Koně, kteří dělají hodně práce ve shromáždění také mívají dlouhé špice u zadních kopyt.


Posuzování podle postoje a pohybu

Je několik věcí, na které se lze zaměřit při způsobu jakým se kůň pohybuje a stojí. Pozorování vašeho koně při chůzi je dobrý způsob jak zkontrolovat svou práci před a po vaší úpravě.

Pokud půjdete za koněm a uvidíte zadní nohu pevně přistát na zemi bez jakýchkoliv postranních vrávorání, kopyto je vyvážené. Pokud se hlezno zaviklá, je kopyto na jedné straně delší. (Abych vás povzbudila – u mých koní jsem veškeré viklání zadních nohou odstranila) Posunutí směrem ven znamená že vnitřní strana kopyta je delší; posunutí dovnitř znamená, že vnější strana kopyta je delší.


Pokud jsou přední nebo zadní kopyta blízko u sebe (zúžený postoj), zjistíte že vnitřní strany těchto kopyt jsou delší. Pokud jsou přední nebo zadní kopyta daleko od sebe (rozšířený postoj), zjistíte že jsou delší vnější strany.

Tenhle islandský koník měl postoj rozšířený. Upravila jsem vnější stranu o maličký kousek, asi o 1.5mm a byl schopen stát mnohem lépe. Není nutné řezat do chodidla, je třeba se jen dívat, kde je stěna trošku delší.

Tenhle koník potřebuje hodně laterální práce (jako třeba Parelliho "stranovou hru"), aby zesílil a rozšířil se mu hrudník.

Aby jste zjistili, která strana je delší, podívejte se na kopyto přímo zpředu, kam směřuje karpální kloub; tubule (čárky v kopytní stěně) nebudou svislé. Když se pak podíváte na spodek kopyta, jedna strana bude delší než druhá.

Pokud tato vodítka (pohled zespodu a tubule) nesouhlasí, je možné, že kopytní kost je na jedné straně propadlá (roztažená bílá čára), anebo erodovala do křivého tvaru - jedna z kopytních kostí v mé sbírce je asi 5° šikmá. Gene Ovnicek doporučuje provádět úpravy tak, aby patka došlapovala jako první; pak se kopytní stěna sama snadno přetvaruje.

Pokud přední kopyto rozmetá nebo opisuje oblouk směrem dovnitř, bývá delší na vnější straně. Můj valach rozmetal v klusu, ale přestal, když jsem jeho kopyta vyvážila.

Kůň s nevyváženými kopyty bude obtížně stát „snožmo“ a obvykle jednu nohu předkládá před druhou. Kopyto umístěné více vzadu může mít bolestivé patky; kopyto umístěné před svým korektním postavením může vykazovat bolest ve špici. Nebo může tato noha kompenzovat bolest v diagonálně umístěné noze. Kůň s nebolestivými kopyty stojí „snožmo“ s kolmými holeněmi.

Nepravidelnost v pohybu koně může poukazovat na nutnost chiropraktického ošetření páteře. Obecně se obratle vychylují z důvodu neustále nepravidelného postoje kvůli nevyváženým kopytům. Může to být také naopak - obratel vychýlený z linie při pádu může mít za následek nerovnoměrné opotřebení kopyta.


Článek Marjorie Smith přeložila Alice Trägerová.
Originál najdete na stránkách
www.barefoothorse.com


Home | O nás | Aktuality | Kalendář akcí | Chov | Horsemanship | Kopyta | Fotogalerie | Odkazy | Kontakt | Vzkazy

copyright © Dreamranch - Bukol 2010                                                                                                                                                     made by Bensia