Porovnání metod úpravy bosých kopyt


Tato stránka pojednává o:

 • důvodech pro "úpravu podle bílé čáry" u koní, kterým byly právě sejmuty podkovy;

 • odlišnostech v metodách, porovnávající přirozenou úpravu (podle kopyt divokých koní) a úpravu podle Dr.Med.Vet. Strasser.


Jsou dvě věci, které koni obvykle způsobují bolest po sejmutí podkov:

 1. Pokud ztenčíte jakoukoliv oblast chodidla víc než jen oškrábáním křídovité nebo vločkovité hmoty háčkem, většina koní bude bolavá dokud chodidlo nedoroste zpět do své plné tloušťky. Chodidlo roste rychlostí asi 3 mm za měsíc a je asi 1 cm silné. Pokud tedy ztenčíte chodidlo o 3 mm, můžete očekávat bolavost během toho měsíce, kdy ony 3 mm dorůstají zpět.

  Tomu se můžete vyhnout tím, že nebudete chodidlo ztenčovat. Pokud Vám úpravy provádí podkovář, nenechte jej ztenčit kopytní mozol; dělají to ze zvyku, při přípravě kopyta na připevnění podkovy.


 2. Okovaní koně mívají poškozenou bílou čáru (laminae) kvůli omezenému krevnímu oběhu uvnitř kopyta. Poškozená bílá čára je příliš pružná a dovoluje kopytní kosti tlačit na chodidlovou škáru. Škára chodidlová i stěnová zůstává chronicky zanícená a kůň má bolesti při chůzi na štěrku, kamení nebo silnici.

  Tento typ bolesti můžete značně omezit, a zkrátit přechodné období úpravou popsanou níže.


Jak tato metoda vznikla

Když se před několika lety Pete Ramey dozvěděl o bosých kopytech, sejmul podkovy všem 30ti nájemním koním, o které se staral. Motivován uchováním těchto koní v práci, aby mohl vydělávat, prošel mnoha pokusy a omyly aby zjistil, jak přejít naboso s minimálním způsobením bolesti.

Zde jsou kopyta některých těchto pracovních koní. Byla upravována asi 3 až 4 týdny před focením, takže překlopová hrana (mustang roll) je poněkud opotřebovaná.

Jim, 37 let (!) Pete jen lehce poupravil jeho trim, v místech kde si můžete všimnout světlejšího zabarvení. Jela jsem na Jimovi na trail, vesele udržoval tempo s ostatními, snadno cválal po tvrdé a kamenité půdě.

Marlon Wayne, 4letý tažný kůň, nikdy nebyl kovaný. Všimněte si, jak má široký střel a patkové cibule. Jeho kopyta se ještě za několik let rozšíří, jak poroste jeho váha.

Metoda pro přechodné období s minimální bolestivostí

Přechodné období začíná když sejmete podkovy, trvá do doby než kůň může chodit po štěrku či kamení bez bolestivosti a chodidlo znovu získá svou skutečnou klenutost.

POZNÁMKA: pokud upravujete kopyto takovým způsobem, který dovoluje roztahování bílé čáry (a tím stěna tvoří sukně), kůň může zůstat napořád v „přechodovém“ stavu.

Strategie úpravy klade důraz na určité části trimu, které jsou podle podkováře důležité pro uzdravení.

Strategií Peta Rameyho je učinit koně spokojeným a umožnit mu rychlý návrat k práci. Jeho prioritou je utažení bílé čáry, což redukuje laminární bolest na počátku a zabraňuje pokračující, bolestivé tvorbě sukní. Upravuje kopyta určitým způsobem, aby tohoto dosáhl.

Pro srovnání: Strategií Dr. Strasserové je zvýšit krevní oběh uvnitř kopyta. Její prioritou je maximalizovat kopytní mechanismus, a upravuje kopyta určitým způsobem, aby tohoto dosáhla. (Viz. "Porovnání úprav" níže.)

Mnoho „kopytářů“ zjistilo, že strategie „kopytního mechanismu“ může být v rozporu s uzdravením bílé čáry. Pokud necháte bosé kopyto několik měsíců se separací bílé čáry, výsledkem může být ztráta klenutosti chodidla a případně i situace mechanického zchvácení.


Některé podklady

"Bílá čára" se vztahuje k lamelám, na kterých je zavěšena stěnová škára kopytní kosti uvnitř kopytního pouzdra. Lamely vypadají jako "žebrování" na spodní straně klobouku houby. Na vnitřní straně kopytní stěny jsou tyto lamely a škára pevně spojená s kopytní kostí má stejné lamely. Tyto dvě strany do sebe zapadají, trochu jako zip, a tvoří úžasně silné spojení. Na odloupnutí kopytní stěny od kopytní kosti pitvaného kopyta jsou potřeba dva lidé.


Tady je pohled dovnitř kopytního pouzdra, kde jsou vidět lamely na vnitřním povrchu kopytní stěny. Můžete vidět, kde zahýbají v patkovém úhlu a pokračují do rozpěrek. Černé skvrny na korunce jsou pigmentové, bylo to pruhované kopyto.


Tady je kopyto rozříznuté na půl, je vidět jak kopytní kost zapadá do kopytního pouzdra. (Tahle kopyta byla několik měsíců pohřbena, lamely na kopytní kosti jsou pryč.)


Zde je kopyto se separací bílé čáry. Můžete vidět prostor mezi stěnou a chodidlem podél obou čtvrtí a nashromážděnou špínu v bílé čáře na levé straně. Také je vidět přerostlou kopytní stěnu, tvořící sukni; obvod stěny není shodný s křivkou chodidla. Sukně (flares) a "roztažená bílá čára" jsou stejná věc.


Když je bílá čára roztažená,ztrácí spojení pevnost. Odpor podložky odtlačuje kopytní stěnu směrem od kopytní kosti. To je podobný pocit jako když se vám odtrhuje nehet; ten růžový proužkovaný materiál, na kterém drží váš nehet, je stejný druh tkáně, jako bílá čára u koně. Bílá čára se nemůže znovu připevnit, když se oddělí. Musí vyrůst nové napojení od korunky (chlupové linie). To trvá obvykle rok, pokud vytrvale používáte metodu bílé čáry.

Pro pohodlí koně je nejvyšší prioritou odstranění tohoto tlaku na bílou čáru, aby nepůsobila bolest a zabránilo se dalšímu roztahování. I když kůň bude nějakou dobu "chodit po chodidle", je to pozorovatelně mnohem méně bolestivé než chůze po roztažené bílé čáře. Na začátku můžeme na 2 – 3 dny použít ochranné podložky, pokud je to třeba; pak majitelé koní většinou říkají, že jejich kůň „běhá a vyhazuje na pastvině."

Když je již spojení bílé čáry pevné, stanou se tři pozoruhodné věci:

 1. Poněkud náhle, od jednoho trimu k dalšímu, získá chodidlo klenutost jak se kopytní kost uvnitř pouzdra zvedne.

 2. S kopyty, která konečně nebolí, se kůň pohybuje živěji.

 3. Kůň je schopen bezbolestného pohybu na skalnatém podkladu, dlažbě nebo zmrzlém podkladu.

Tohle je chodidlo předního kopyta, které bylo vždy bosé kromě jednoho 4měsíčního období, a vykazuje skutečnou klenutost. Pozorovala jsem tohoto koně při chůzi po štěrku na příjezdové cestě, jakoby šel po trávě. Kopyto se opotřebovávalo rovnoměrně a ani nebylo moc potřeba ho upravovat.

(Kopyto je vpředu trochu dlouhé a prospělo by mu zkrácení špice)


Strategie bílé čáry

K nápravě sukně je potřeba vytvořit mustang roll ke kraji chodidla, které roste dopředu. Obnovujte ho každý týden až bílá čára přestane být roztažená.

Když se bílá čára zatáhla, používejte normální mustang roll, který končí u nepigmentované části stěny.

Pokud chodidlo (jen na předních kopytech) má nějakou klenutost, můžete také vytvořit ve špici „kolíbku - sáňkovité prohnutí“. „Kolíbka“ pomůže špici vpředu moc dlouhé se stáhnout blíž ke špici střelu. Nepoužívejte kolíbku ve špici u plochého chodidla nebo u chodidla, které se vybouluje těsně před střelkou; tak se projevuje schvácení; kopytní kost rotuje a mohla by prorazit chodidlo.

Přední kopyta mají kvůli tvrdým dopadům jen malou klenutost, odpovídající spodní straně kopytní kosti.

Zadní kopyta jsou více klenutá, odpovídající hlubšímu tvaru kopytní kosti. Poskytují trakci, jako profil traktorové pneumatiky.


Volný pohyb

Všechny přechodové metody se shodují v tomto:

Možnost 24-hodinového volného pohybu je důležitá pro rychlou nápravu kopyta zbaveného podkov.

Kopyto potřebuje ohromnou a neustálou zásobu čerstvé krve. Pokud kůň stojí v boxe, kopyta se rychle překrví. Uvnitř kopyt se nahromadí metabolický odpad. Oblasti, které se uzdravují, postrádají výživu a kyslík. Viděla jsem kopyta, která během denního pobytu venku byla v pořádku, ale po noci v boxe byla bolavá.

Pro mnoho z nás je obtížné koním zajistit 24 hodinový výběh. Začněte s tím, co můžete v danou chvíli udělat a pokračujte zlepšováním doby pobytu venku a zkracováním pobytu ve stáji. Postupně bude více lidí chápat důležitost pohybu a budeme moci změnit standard podmínek ustájení.


Srovnání metody Dr.Strasser a Peta Rameyho:

Zde jsou odlišnosti a podobnosti "Základního trimu" Dr. Strasserové jak jsem se jej naučila v roce 2001, a "přirozeného trimu" podle divokých koní; se zdůvodněními, jak jim rozumím.

Dr. Strasserová původně vytvořila svůj trim pro rehabilitaci kopyt extrémně deformovaných, chromých, kde práci s nimi už ostatní veterináři vzdali – někdy po letech "konvenční" léčby. Její strategie je odstranit většinu deformovaného materiálu a dát koni základní kopyto, které bude mít dobrý krevní oběh (kopytní mechanismus), tak aby měl prostředky k uzdravení vlastního kopyta.

Držela koně několik měsíců na gumové podlaze dokud se kopyta neuzdravila natolik, aby se mohla pohodlně pohybovat na měkkém podkladu. Pokud nemáte k dispozici velký prostor s gumovou podlahou, měli by jste upravit "Základní trim" na mnohem méně radikální úpravu.

Pro kopyta, která nejsou extrémně deformovaná může být "Základní trim" Dr. Strasserové zbytečně krutý.

"Přirozený" trim byl určen pro navrácení podkovaných koní do bosého stavu tvarováním kopyt do takového tvaru, jaký mají koně volně se pohybující na tvrdém podkladu s přirozeným růstem a opotřebením. Předpoklad je že kopyta jsou zdravá, nebo skoro zdravá a tvar lze postupně měnit k ideálu, zatímco kůň nadále žije ve svém obvyklém terénu.

Aby se rychle zlepšil krevní oběh, trim Strasserové dělá několik věcí ke zlepšení, nebo i k přehnání kopytního mechanismu:

1) trim Strasserové: Upravte chodidlo k napodobení klenutosti zdravého kopyta. Důvodem je snadnější roztažitost tenkého chodidla, což umožňuje spodnímu okraji širší pružení při došlapu a zlepšení kopytního mechanismu.

Přirozený trim: Nechte chodidlo v jeho plné tloušťce. Chodidlo je považováno za důležitou konstrukci. Pomáhá držet kopyto pohromadě, napomáhá prevenci separace bílé čáry, pomáhá chránit vnitřek kopyta před povrchovými vlivy. Ve zdravém, nebo téměř zdravém kopytě je již dostatečný kopytní mechanismus. Ponechání chodidla v plné tloušťce zabrání bolestivosti a abscesům. Klenutost se objeví přirozeně jakmile se bílá čára zcela uzdraví z poškození způsobeného podkovami.

2) trim Strasserové: Zkraťte rozpěrky tak, aby byly ukončeny v půli délky střelky, s výškou rozpěrky 1 cm v polovině délky rozpěrky; pak svažujte chodidlo v patce, aby se napojilo na zkrácenou rozpěrku. To se provádí k nápomoci dekontrakce těsného kopyta, což zvyšuje kopytní mechanismus.

Přirozený trim: Zkraťte rozpěrky na úroveň chodidla nebo trošku delší, ale ne tak, aby byly v kontaktu se zemí. Spojení rozpěrek a chodidla je považováno za důležitou část patkové struktury; pomáhá držet kopyto pohromadě při tlaku způsobeném nesením váhy. Dekontrakce je místo toho dosaženo použitím kolíbky ve špici nebo mustangovým překlopem, aby bylo sníženo přenášení váhy na patky.

3) trim Strasserové: Vytvořte zářezy nebo "otevírací řezy" pokud jsou kontrahované patky stočené dovnitř směrem od spojnice špice střelu k vnějšímu okraji patkových cibulí. Důvodem je způsobit roztažení kontrahovaných patek, což zvýší kopytní mechanismus.

Přirozený trim: Vyhněte se "otevíracím řezům". V závislosti na klimatu a terénu mohou vlastně zvýšit kontrakci patek (patky stáčející se dovnitř), nebo zhoršit separaci bílé čáry (patky vytáčející se ven). Namísto toho je dekontrakce dosaženo postupně kolíbkováním nebo vytvářením mustang rollu, aby byl eliminován pákový efekt na patky.

4) trim Strasserové: Zkraťte patky na výšku 3.5 cm (vertikálně od korunky vazivového střelu). Důvodem pro to je rychlé uvedení kopytní kosti do pozice rovnoběžně se zemí, což zvyšuje kopytní mechanismus. Pokud se při zkracování patek na tuto míru objeví v patkách krev, vyčkejte až chodidlo ustoupí před tím, než patky více zkrátíte.

Přirozený trim: Zkraťte stěnu v patkových sedlech jen k okraji nedrolícího se chodidla. Důvodem je vyhnout se ztenčení chodidla, které by mohlo koni působit bolest. Pokud jsou patky při zkrácení k chodidlu dlouhé, chodidlo v patkových sedlech časem ustoupí (jak se kost sama přetvaruje), čímž umožní postupné zkracování patek.

5) trim Strasserové: Upravte kopyto tak, aby při položení kopyta na podkladu byl sklon korunky ve čtvrtích 30°, stěny ve špici na předních asi 45°a stěny ve špici na zadních asi 55°. Důvodem je rychlé umístění kopytní kosti v pozici rovnoběžně se zemí, což dává kopytnímu pouzdru nejefektivnější tvar pro kopytní mechanismus.

Přirozený trim: Zkraťte kopytní stěnu ke kraji chodidla. Často je při snaze dosažení 30° sklonu buď příliš krácena špice nebo patky, čímže se ztenčuje chodidlo a kůň má bolesti. Boční úhel se bude měnit postupně jak se kopyto navrací ke svému základnímu tvaru.

Je ještě jeden rozdíl mezi oběma metodami, který se ale nevztahuje ke kopytnímu mechanismu:

trim Strasserové: Ukončete kopytní stěnu s plochým došlapem. Důvodem je to, že dlouhá, zploštělá špice pomůže k ostřejšímu úhlení kopyt, která měla příliš dlouhé patky. Sukně, nebo špice vpředu dlouhá, může být posunuta zpět vertikálním řezem k místu, kde by vnější okraj stěny (pokud by byla stěna bez sukně) byl v kontaktu se zemí.

Přirozený trim: Ukončete kopyto zakulaceným zkosením ("mustang roll") k vodové čáře (vnitřní bílá vrstva kopytní stěny). Důvodem je dát kopytu rychlý překlop; omezit sukně (separaci bílé čáry); a odstranit pákové působení dlouhé špice, které kontrahuje patky. U sukně, nebo špice vpředu dlouhé, má být vytvořena kolíbka a pak zakulacena stěna až k okraji chodidla, čímž se omezí další pákové působení sukně.

Dr. Strasserová uvádí, že můžete upravit její „základní“ trim tak, aby vyhovoval potřebám individuálního kopyta a tvrdosti povrchu, na kterém kůň žije. Je v pořádku upravit trim Strasserové způsoby popsanými na této stránce, pokud se rozhodnete upřednostnit utaženější bílou čáru.

Dr. Strasserová někdy používá "upravený" trim na zdravých koních. Tento trim je docela podobný přirozenému trimu a vyhýbá se těmto radikálním krokům (kromě dlouhého překlopu). Myslím, že by bylo pro populaci zdravých koní lepší, kdyby "upravený" trim vyučovala na svých 3-denních úvodních kursech, kde mnoho studentů jsou začátečníci a ušetřila svůj "základní" radikálnější trim pro studenty v profesionálních kursech.


Článek Marjorie Smith přeložila Alice Trägerová.
Originál najdete na stránkách
www.barefoothorse.com
pod odkazem “ Strategy"


Home | O nás | Aktuality | Kalendář akcí | Chov | Horsemanship | Kopyta | Fotogalerie | Odkazy | Kontakt | Vzkazy

copyright © Dreamranch - Bukol 2010                                                                                                                                                     made by Bensia