Kapitola 5

Rehabilitační trim


  • Laminitis

  • Naviculární syndrom

  • Trhliny, odlomení, říznutí do masa a roztřepení

  • Kontrakce patek

  • Řezání chodidla do krve

  • Abscesy

  • Kontrola reality


Rehabilitační trim

Doteď jsme probírali rehabilitaci velice obecně použitelnou. To ze dvou důvodů.
Zaprvé nevím čemu věřit o většině toho co jsem četl a slyšel o specifických onemocněních postihujících naše domácí koně. Každý veterinární text tvrdí opak než další, a téměř všechen vědecký výzkum byl dělán na kopytech která jsou daleko od toho být přirozená. Jsem přinucen podezřívat jakékoli výsledky. Takže se držím toho co jsem viděl svýma vlastníma očima. Můžu vám říct ze zkušenosti že přirozený trim a změna životního stylu způsobí dramatické pozitivní výsledky a bude fungovat tam kde už nic jiného fungovat nebude.
Zadruhé, většina z nemocí které postihují kopyta našich koní jsou způsobeny jejich nepřirozeným tvarem. Čím více můžete přiblížit tvar kopyta k divokému modelu, tím zdravější se kopyto stane. Je to tak jednoduché a není zde potřeba dále to komplikovat.
Kopytář potřebuje být vzdělaný ve veterinárních stanoviscích a v podkovářských metodách, ale je to většinou potřeba jen k tomu aby mohl inteligentně konverzovat s veterinářem, kovářem nebo majitelem koně a popsat co děláme a odpovědět jejich otázky nebo porozumět co zkoušejí dělat a proč. Můžete vzít to co jste se naučili z divokého modelu a úplně vyléčit koně s diagnostikovaným naviculárním syndromem nebo 20% rotaci kopytní kosti, ale budete mít problém přesvědčit veterináře jestliže nebudete nejdříve studovat co se učil veterinář, potom ho můžete přesvědčit pomocí jeho vlastních termínů. Věřte mi, uzdravení kopyt je ta jednodušší část věci. Jsou to lidé kteří to dělají těžké.


Laminitis

Pravděpodobně jsme již probrali všechno, co potřebujete vědět o navrácení zrotované kopytní kosti do původní polohy. Je důležité si uvědomit, že kopytní kost ve skutečnosti nerotuje. Místo toho si uvědomme, že kopytní kost je na správném místě na konci kostry a pohyblivá ve svých kloubech. Je to kopyto, které je na špatném místě a vše co musíme udělat je dovolit novému růstu rohoviny, aby obklopil kost v přirozené pozici. Bude to trvat a mělo by to být naše nejmenší starost v prvních dnech bolestivého akutního útoku laminitidy.
Když kůň trpí kvůli akutní laminitidě, trim kopyta musí chvíli počkat. Musíme elimonovat spouštěcí mechanismus této epizody a tím většinu bolesti. Přesuňte koně do bahnitého výběhu, pokud možno s kamarádem (žádná stáj). Poskytněte travnaté seno (ne vojtěšku, mladou sladkou trávu nebo jiné bohaté trávy nebo luštěniny) a čerstvou vodu. Jestliže plánujete pracovat na schváceném koni, čtěte kapitolu "zchvácení" od Jaime Jacksona. Poprvé když jsem to četl, tak jsem byl zklamaný faktem, že je to jen velmi málo o skutečném trimu kopyta. Nakonec jsem zjistil, že detailní poznatky a nutriční informace, které kapitola obsahuje byl velký chybějící článek v mém systému. Byl jsem velmi ponořen v trimu kopyta a měl jsem značný díl úspěchu, ale můj úspěch se dramaticky zlepšil, až když jsem začal věnovat pozornost zbytku koně. Jestliže přemýšlíte pouze o jednom kousku hádanky, je možné, že se nikdy docela nedoberete úspěchu u případů zchvácení. Když se dívám zpátky, zjišťuji že jakýkoli případ zchvácení, který se uzdravoval pomaleji než jsem očekával, byl kvůli mému nedostatku pozornosti k nutričním detailům. Naučte se být puntičkář ohledně diety a životního stylu a pohybu zchváceného koně. Naučte se zjistit příčinu zchvácení.
Veterinář může předepsat protizánětlivé léky a léky proti bolesti. Vůbec nejsem proti tomu, protože moje nejvyšší priorita je osvobodit koně od bolesti a zajistit mu pohyb. Bude čas na to, aby vyrostlo perfektní kopyto později. Snižte a potom vysaďte léky jakmile je to možné, abychom co nejvíce omezili možné vedlejší účinky. Nesouhlasím s nadměrným podáváním léků proti bolesti. Jakkoli je to těžké se na to dívat, bolest drží koně od zatěžování a dalšího poškození oslabeného laminárního spojení stěny se škárou kopytní kosti. Obvykle není potřeba být detailní při svém trimování. Nenechávejte zbytečně koně projít něco čím nemusí. Můžete ale udělat velice dramatickou úlevu snížením tlaku na trhání laminárního spojení.
Zkraťte zchvácenou špici k bílé čáře. Jestliže je na tom kůň velice špatně, kleknu si a dělám práci zepředu kleštěmi, takže kůň nemusí stát na třech nohách. Jestliže kopyto má vysoké patky tak, že spodek kopytní kosti není rovnoběžný se zemí, snižte patky. Toto je jedna z mála příležitostí, kdy velice opatrně trimuji do zdravého živého chodidla. Obvykle snížím patky k nejnižšímu bodu střelu, jestliže kůň je v akutní fázi lamitinidy, zastaví to další rotaci. Po akutní fázi (zánětu) se vrátím zpátky k normálnímu systému a dovolím chodidlu v patkách diktovat výšku patek po zbytek rehabilitace. To je důležité!
Nezapomeňte na zadní. Toto byla jedna z mých chyb v minulosti. Byl jsem zvyklý čekat na trim zadních kopyt u koně opírajícího se o zadní v postoji zchvácení, myslíc si že problém je v předních kopytech, takže proč nechat koně projít mučením práce na zadních. Čekal bych dokud přední jsou v pohodě. Když je kůň ve zchváceném postoji (nakloněný dozadu s většinou váhy na zadních) dlouhou dobu, zadní kopyta narostou dlouhá. To může přinutit koně zůstat ve zchváceném postoji déle než je potřeba a způsobí pohyb více obtížný. Jestliže kůň má své zadní nohy skrčeny pod sebou a zadní kopyta jsou dlouhá, alespoň zkrátím špici k nebo blízko k bílé čáře. Obvykle nezvedám zadní jestliže je kůň ve zchváceném postoji, ale místo toho uštípnu špici kleštěmi zatím co je kopyto na zemi. To je obzvláště důležité, jestliže zadní jsou ve stavu zchvácení také.
Na zchváceném kopytě držte kopytní stěnu pasivní k zemi a patky nízké. Trimujte každé 2-3 týdny až do doby, kdy se zdá že zde není žádný nadměrný růst, aby se muselo trimovat tak často a potom upravte trimovací kalendář podle toho. Omezte dietu, nepodávejte žádné jádro. Velice malé množství různé zeleniny udělá vašeho koně zrovna tak šťastného, jako kdyby dostal jádro. Jako profesionál, když majitelé nejsou ochotni zpřísnit dietu z jakéhokoli důvodu, měli byste zdvořile utéct jako vystrašený králík. Jste to vy, koho majitelé budou obviňovat, jestliže věci nepůjdou dobře, ne bohatou stravu. Povzbuďte koně k tolika pohybu jak je možné.
Jestliže rotace je skutečně těžká, chodidlo ve špici bude proraženo kopytní kostí, která bude obnažena. Nenechte se tím vystrašit při trimování patek. Jsou to vysoké patky které způsobují tuto rotaci nebo pokles a držení přirozeně nízkých patek je nutnost. Odstraňujete přerostlé patky, necháváte mozol ve špici být, zkracujete stěnu ve špici a čekáte, až vyroste nové kopyto, které je spojené s kostí.
Na dlouhodobě zanedbávaných případech chodidlo ve špici může být nataženo dopředu od hrotu střelky, zatímco bílá čára se zdá být natažená jen velmi málo. Někdy potřebujete zkrátit špici uvnitř bílé čáry k umožnění normálního pohybu a rehabilitace. Nědělám to, pokud není absolutně nutné kvůli získání normálního vztahu mezi kopytní schránkou a kopytní kostí. Jestliže se rozhodnu, že je to nutné, udělám srpkovitý řez kleštěmi kolem špice kolmý k zemi. Vezmu to tolik abych udělal proporce -hrot střelky/stěna ve špici- jako u zdravého kopyta. Vzdálenost od hrotu střelky k bodu překlopu by měla být zhruba polovina délky střelky. Obvykle se tomuto snažím vyhnout, protože prostě necítím, že je to v pořádku, ale když je to nutné, tak to pomůže a nikdy jsem při tom neviděl ani kapičku krve.
Živá škára těsně obklopuje kopytní kost, která je ve správné vzdálenosti od hrotu střelky (nebo posunutá blíže k němu při rotaci). Takže jestli jste přečetli situaci správně ve skutečnosti to není příliš invazivní zásah. Znovu, je to extrémní měřítko pro extrémní situaci.

Přidám obrázky, na prvním je dlouhodobě zchvácené kopyto před úpravou a na druhém po úpravě. Neobjevila se při tom ani kapka krve. Ne vždy to ale jde takhle.


Navicular syndrom

Jestli chcete, aby se vám pořádně zamotaly myšlenky, přečtěte si pár veterinárních a kovářských textů o navikulárním syndromu. Najdete slova jako "může být, často je, někdy, občas a možná" v každé druhé větě. Není divu, že nemůžete najít dva experty se stejným názorem. Nevím čemu věřit v exaktní vědě o "mystické" bolesti patek sám, ale říkám vám, abyste se nenervovali nebo nenechali vašeho "naviculárního koně" uspat. Jejich uzdravení je téměř vždy docela jednoduché.
Tohle je můj osobní názor: degenerace a ubývání střelkové kosti je způsobeno odpovědí těla na nepřirozený tlak v této oblasti. Když jsou patky dlouhé a pod koněm, oblast patek nesoucí váhu je přesunuta dopředu, přímo pod střelkovou kost, jinam než jak příroda zamýšlela. To přesune aktivní tlak do oblasti, která ho nikdy neměla nést. Také když dovolíte rozpěrkám vyrůst k úrovni kopytní stěny v patkách, umísťuje nepřirozený tlak do této oblasti stejně jako kontrakce patek. Obrana těla v tomto případě je pokus odstranit kost při nepřirozeném tlaku na ní. Bolest není způsobena ztrátou kosti, ale příčinou ztráty kosti a tou je tlak na ní a zánět okolních měkkých struktur.
Jako u zchvácení, obvykle předepisovaná léčba je přesný opak toho, co skutečně uzdraví koně. Jednoduše začněte přirozený kopytní program a uvidíte. Viděl jsem beznadějné případy navicular syndromu se uzdravit prvním trimem a od té doby nikdy nekulhat ani jediný krok, většinou to ale chvíli trvá. Je to jednoduchý fakt, že jsem nikdy neviděl "naviculárního koně", aby se úplně neuzdravil v mé péči. (Oh, jsem si jistý že ten čas přijde, ale stále čekám.) Tělo může nebo nemusí znovu rekonstruovat změny na naviculární kosti. Neznám nikoho, kdo by rentgenoval kopyto jakmile je kůň zdravý, ačkoli by to byla další zajímavá studie.


Praskliny, odlomeniny a roztřepení

Teď už byste měli tohle vědět. Když kopyta přerostou, kůň se snaží adaptovat na nedostatek obroušení. Dělá to zpomalením produkce kopyta, a produkuje slabší a oslabenější kopytní stěnu. Většina lidí není zvyklá přemýšlet o kopytech koní tímto způsobem, tak přemýšlejte třeba o … jelenu.
Jejich kopyta rostou a obrušují se neustále, zrovna tak jako koňská a adaptují se na rozdílné situace stejným způsobem. Viděl jsem kulhavého jelena nesoucího přední nohu s 10 palců dlouhou kopytní stěnou a musel jsem trimovat kopýtka osiřelého koloucha. Malá ohrada a málo pohybu to bylo, co nedovolilo dostatek obroušení kolouchovým kopytům, aby se adaptovali. Jelen prospívá v bažinaté, pouštní a kamenité krajině i sněhu. Jejich kopyta mohou produkovat správné množství kopytní stěny, aby se adaptovala na široký rozsah lokalit, ale jestliže jsou uvězněni v malé ohradě, to je obvykle za možnostmi jejich kopyt. Schopnost adaptace je omezená a narostou jim dlouhá špičatá kopyta.
To je přesně opačná situace, v níž jsou naši koně když jsou jejich kopyta slabá, popraskaná a odlamují se v kusech. Životní styl, co jsme jim připravili, je prostě příliš jednoduchý a oni se jednoduše snaží přizpůsobit produkováním kopyta, které může být snadno opotřebeno. Co se snažíme dosáhnout s naším trimováním, je simulace přirozeného opotřebení na horším terénu, než kůň ve skutečnosti žije. Když začneme s přirozeným trimem, nový růst bude obdivuhodný. Hladká, lesklá rohovina vyroste a jestliže staré kopyto bylo lámavé, viditelná čára mezi těmi dvěmi jak kopyto odrůstá bude ohromující.
Naučte se soudit kopyta od korunky dolů. Kopytní stěna dotýkající se země je pouze pohled do minulosti. Trhlina ve stěně dole není nikdy problém, ale je to symptom problému. Většina trhlin se vytvoří po zanedbaných kopytech s velkými sukněmi nebo mrtvá, natažená bílá čára okrádá kopytní stěnu o podporu. Jednoduše opravte tyto problémy použitím metod, které jsem zde popsal a trhlina odroste.
Trhliny ve stěně a jakákoli separace bílé čáry může být často komplikovaná bakteriální nebo houbovou invazí v bílé čáře nebo mezi vrstvami kopytní stěny samé. Někdy černá zhouba cestuje nahoru rychleji, než stačíme nechat narůst kopyto dolů. Odstraňte vše, co můžete a máčejte kopyta v 50% roztoku jablečného octa a vody. Doporučuji 2 hodiny máčení 2x týdně. Když máte speciální máčecí boty je to jednoduché.
V jiných případech jsem proti máčení "suchých" nohou. Kopyta mají být suchá a nedostatek vlhkosti není problém, když kopyta jsou křehká a praskající (vlevo). Ve skutečnosti, opak je pravdou. Bakteriím a plísním se dobře vede v mokrých podmínkách.


Kontrakce patek

Kontrakce patek není tak jednoduchá k identifikaci, jak někteří lidé byli vedeni věřit. Perfektní zdravá patka je jednoduše popsatelná a rozeznatelná. Střel bude tak široký, jako měkká patka (patkové cibule) a žádná kopytní stěna v patkách nezasáhne do prostoru střelu.
Co komplikuje posouzení kontrakce patek je to, že mnoho kopytních kostí domácích koní bylo deformováno. Kopytní kost (především laterální výběžky) nepřestává růst, dokud kůň není asi 5 let starý. Jestliže patky kontrahují, nebo jestliže je kůň pravidelně kován před dokončením růstu, kopytní kost se ve skutečnosti zdeformuje podle protahujícího se kopytního pouzdra. Je obvyklé mít protažené kopytní kosti a proto i kopytní pouzdro, které nemůže být nikdy plně odkontrahováno. Dobrá zpráva je, že tito koně fungují velice dobře tak dlouho, dokud se někdo nesnaží agresivně roztahovat patky.
Téměř jsem tuto část úplně vynechal, ale rozhodl jsem se ji zde přece jen popsat. Kontrahované patky jsou velký problém pro domácí koně. Kontrakce okrádá koně o jeho přirozenou krevní pumpu a nárazy absorbující rozpínavost kopyta téměř tak, jako přibitá kovová podkova. Důvod proč jsem začal o tom mluvit je, že někteří lidé v bosonožství a v kovářském světě se toho příliš mnoho obávají. Žádné agresivní dekontrakční metody nemají místo v přirozené kopytní péči, jestliže způsobí bolest a omezí pohyb koně. Zjistil jsem, že jakákoli metoda roztahování patek, která způsobuje bolest v patkách způsobí, že dekontrakce je nemožná, protože kůň nepoloží váhu na bolestivou patku a patky se zúží ještě více.
Nejlepší věc, jak jsem zjistil, která se dá udělat pro kontrakci, je nestarat se o ni. Kopyto "ví" co je jeho optimální tvar a stále se tam snaží dostat. Vše co skutečně musíme dělat, je odstraňovat nadměrně přerostlé kopyto, které pracuje proti koni a dovolit spoustu pohybu na bosých nohou. Sledujte parametry, které jsem vám dal v sekci o trimu a patky se roztáhnou, když jsou připravené. Mezitím ale bude kůň použitelný, zatímco čekáte na výsledky.
Jestliže kontrakce je přítomna, patky se rozšíří. Viděl jsem patky roztažené o plný palec během 6ti týdnů, ale také jsem měl koně v přirozené péči léta s jen malou dekontrakcí. V každém případě, jestliže je kůň zdravý na svých bosých nohou, pohyb mu nedělá obtíže, děláte výjimečnou práci v péči o kopyta, tak to dál neřešte.Zůstaňte u trimu jaký děláte a najděte si něco jiného, o co se budete starat.


Svlékání chodidel

Jestliže se staráte o nemocná kopyta, občas narazíte na svlékající se chodidla. To je jen jiný pokus koně odstranit co je mrtvé nebo nadměrné. Zpravidla zde bude zdravé chodidlo rostoucí vespodu s hrubou, černou vrstvou mezi starým a novým. Ignorujte to, když trimujete a sledujte normální parametry. Obvykle by to nezpůsobilo problémy, kdybychom odstranili mrtvé a oddělené chodidlo, ale je vždy bezpečnější neodstraňovat chodidlo z míst, které chceme vybudovat, bez ohledu na kvalitu. Nejčastěji odstraníte loupající se chodidlo, když děláte patky správně vysoké, ale stále bude nějaké nechané ve špici. Brzy to odpadne, ale nechte to tam tak dlouho, jak samo chce.


Abscesy

Absces může brát odvahu uprostřed rehabilitace především u zchvácení. Přesně v okamžiku, když všechno pokračuje dobře a kůň nezakulhal ani krok během týdnů, kůň najednou začne strašně kulhat. Mrtvá tkáň uvnitř kopytního pouzdra je příčinou a jestliže infekce vybuduje tlak, bolest může přivést koně na kolena. Bohužel kopytář nemůže udělat moc, aby tomu zabránil nebo pomohl. Mrtvá tkáň je už zde a infekce musí najít svou cestu ven, obvykle v korunce. Jsem proti otevírání abcesů, pokud na něj nenarazíte během normálního trimu. Praxe s hledáním pomocí testovacích kleští a vytvoření otvoru hluboko do kopyta dá okamžitou úlevu, ale může způsobit bakteriální infekci a nastartovat sekundární infekci. Cítím, že je lepší pro koně nechat přírodu, ať si poradí sama, dokonce i když je to těžké dívat se na koně v bolesti a nedělat nic.
Jestliže by měl být otevřen hluboký absces, je to práce pro veterináře a určitě by ho neměl dělat kovář nebo kopytář. Osobně bych nechtěl vysvětlovat před soudem, proč jsem zabil koně prováděním operace v nesterilních podmínkách. Viděl jsem máčením v octové vodě přinést úlevu, ale po velkou část koní je to hra na čekání. Zjistil jsem, že tohle se stane v nějakém bodě v jednom z deseti případů rehabilitace zchvácení, takže je dobrý nápad připravit klienty na tuto možnost.


Kontrola reality!

Když jsem poprvé začal fungovat jako profesionál, byl jsem na vrcholu světa. Opravil jsem všechny problémy kopyt v okolí. Kupujeme každého zchváceného nebo navikulárního koně, kterého můžeme najít a díváme se jak se uzdravují. Začal jsem být přesvědčený, že můžu spravit cokoli během doby, jakou zabere růst nového kopytního pouzdra a nebyl zde nikdo v okolí, kdo by mi řekl něco jiného. Někdy to není tak jednoduché a já byl skutečně párkrát ponížený. Tady je férové varování: jestliže pracujete na tom že zkoušíte vytáhnout nevyléčitelné koně z kraje hrobu, budete mít z úspěchů radost, to je jisté, ale také občas máte zlomené srdce jednou za čas. Tohle všechno je část učení, myslím. Udělám vám tu službu, že vám řeknu, že nemůžete uzdravit všechny. Stále se snažím vylepšit svou schopnost předpovědět výsledek špatných případů. Jakoukoli chybu vidím, zkouším zjistit proč.
Dám vám pár nápověd, které vám pomohou předpovědět, které případy vám způsobí problémy. Největší červená vlajka by mělo být celkové zdraví. Je velice obvyklé u chronických kopytních problémů, že jsou doprovázeny podvýživou. Skončíte bušením hlavy do zdi při pokusech rehabilitovat kopyta vyčerpaných koní. Postup bude extrémně pomalý, dokud na tom celý kůň nebude lépe. Na druhou stranu mince, pokud se snažíte uzdravit zchvácení a majitelé odmítají přestat podávat sladkosti a bohatou stravu, postup bude pomalý nebo žádný. Obezita může způsobit rehabilitaci nemožnou.
Dívejte se po skrytých problémech, jako např. sousedi sypající pamlsky koni. Jeden konkrétní tvrdohlavý případ zchvácení, byl jsem z něj bezradný 8 měsíců. Zlepšil se a potom se zhoršil a stále produkoval lamanitický růst. Zjistilo se, že tam byly stromy divokých višní v lesích nad stájí a kůň byl závislý na kůře. Cpal se tím roky. Bože, jak já se cítil stupidně. Měl jsem zkontrolovat celý režim při prvním náznaku potíží s rehabilitací (nebo ještě lépe předtím). Dlouhý čas drasticky deformované případy zchvácení mohou být obvykle okamžitě vráceny na správnou cestu přirozenou péčí o kopyta, ale někdy, ať děláte co děláte, nedostanete se nikam. Je to především v případech, kde příčina problémů není v kopytě, ale jinde a vy to nezjistíte.
Podívejte se na růstové kroužky na kopytě ze strany. Rostou patky stejně rychle jako špice? Jestliže ano, kůň je na dobré cestě k uzdravení, ale viděl jsem linky ve tvaru vějíře pokračovat v růstu přes všechno mé úsilí. To znamená, že patky stále rostou rychleji než špice a že to bude stále deformovat kopytní pouzdro vytvářením kroutivé síly v kopytní stěně ve špici, nahoru a pryč od kopytní kosti. Hledal jsem důvody, proč toto pokračuje, ale nemůžu najít o tom ani slovo. Takový charakter růstu začne, protože namáhání na natažení lamina ve špici způsobuje bolest, což způsobuje, že kůň přenáší váhu na patky, aby našel pohodlí. Větší tlak na patky podporuje větší prokrvení a rychlejší růst patek. Ve stejný čas kopyto potřebuje úlevu od dlouhé, dopředu vystrčené špice, takže jí odlehčuje a produkce kopyta ve špici je zpomalená. Čemu nerozumím je, jak někdy tento růstový vzorec přetrvává a vytváří bolesti a záněty. Viděl jsem 3 případy, ve kterých se toto stalo. Každý z nich byl dlouho trvající zanedbávaný případ a každý z nich byl podvyživený. Možná po letech v tomto stavu korunka jednoduše je trvale poškozená. Rád bych viděl nějaký výzkum na toto téma.
Když vidíte skutečně deformované kopyto, dejte tomu vaše největší úsilí. Budete pravděpodobně jediná naděje pro koně. Povzbuzujte, ale nebuďte tak optimističtí, že majitelé budou očekávat, že kůň bude normální za 8 měsíců. Vždy to takhle nefunguje.

Mohl bych tuto část vynechat a vykreslit vám perfektní obrázek systému, který vždy vede k úspěchu. Ale když vám dám tuto myšlenku, že můžete spravit každé kopyto, dopustil bych se na vás nespravedlnosti. To je něco, na co jsem musel přijít sám, a doufám že vás ušetřím zklamání.

Na závěr foto mnou prováděné úpravy kopyta.


Podle překladu knihy PETE RAMEYHO
od Jany Skleničkové upravil Petr Soukup


Toto není kompletní překlad knihy, jen nejdůležitější myšlenky. Některé z nich byli vyloženy dost volně. Také chybí mnoho fotografií které textu dodávají názornost. A i když závěrečné části knihy ještě možná budou přeloženy, doporučuji si knihu zakoupit prohlédnout a přečíst.
Je možné si jí objednat na http://www.star-ridge.com


copyright © Dreamranch - Bukol 2010                                                                                                                                                     made by Bensia