Photo gallery part 2


#1a

Kopyto se separací bílé čáry (sukní) u špice. Všimněte si "rohů" ve stěně na obou stranách špice. Pokud nebudou odstraněny, tak budou způsobovat praskání špice.

Mnou nakreslená čára na okraji chodidla naznačuje, kam bychom měli kopyto zakulatit (ne odstranit rohovinu). Tato úprava napomůže zpevnění bílé čáry tím, jak kopyto poroste.


#1b

Takto bude vypadat špice, když se stěna kopyta zakulatí v mnou označeném místě.


#2a

Na této přední končetině vypadá úhel špice rovný, ale podívejte se na podezřelý útvar nad korunkou, kloub, kde se stýká korunková a spěnková kost se boulí směrem dopředu (je trochu ohnutý dolů) a změny v úhlu kopytní stěny těsně pod korunkou.

Odhaduji, že se jedná o mechanické poškození a že je většina stěny špice oddělena od kopytní kosti.


#2b

Při pohledu na chodidlo si všimněte úzkých, podtočených patek a extrémně dlouhé špice v přední části. Chodidlo a dokonce i střel jsou stažené daleko dopředu, než by měly správně být. Bílá čára je v mnoha místech roztažená a schovaná pod rozšířené chodidlo.

Pokud se podíváme na to, jak kůň chodí, tak tato noha bude dopadat na zem nejdříve špicí a kůň dokonce může o nohu zakopávat.


#2c

Nakreslila jsem čáru, jaký by měl správně být úhel špice v závislosti na momentální pozici kopytní kosti.

Nicméně, my neodrašplujeme tak rozsáhlou sukni. Místo toho vytvoříme zespod "kolébku" pro překlop kopyta, což nám naznačuje dolní čára. To napomůže tomu, aby se špice zkrátila do pozice blíže kopytní kosti (tím že kopytu dovolíme se překlopit dříve a dopadat na zem nejdříve patní částí).


#2d

H = patky

W = nejširší místo chodila

B = správné místo překlopu (končí zde "kolébka" - pozn. překl. lze představit jako přizvedlá špice)

T = nynější místo překlopu v přední části kopyta

K překlopení špice použijeme mustang roll na hraně (roztaženého) chodidla, abychom napomohli upevnění bílé čáry. Za pár měsíců se proporce kopyta změní tak, že úsek od nejširšího místa chodidla po patky bude větší, než úsek od místa překlopu po nejširší část chodidla. Také patky se od sebe oddálí.


#3

Typické "navikulární" kopyto s protaženou špicí a podsunutými patkami. Všimněte si zúžených patek (zadní část střelu je úzká), separované bílé čáry podél čtvrtí a střelu posunutého více dopředu, mimo jeho běžné umístění.

Na kopytě již bylo vytvořené místo překlopu tam, kde jsem ho nakreslila (vypadá moc blízko střelu, ale střel je moc dlouhý) a čtvrtě byly zakulaceny tam, kde se separuje bílá čára (hnědá barva způsobená našlapanou špínou). Po tomto trimu bych očekávala značné zlepšení a pokračovala bych ve zkracování špice obnovováním "kolébky" v místě špice každý jeden nebo dva týdny. Patky se pravděpodobně rozšíří během několika měsíců, když se špice kopyta zkrátí a kopyto začne dopadat na zem nejdříve patkami. Obrys kopyta se změní téměř do tvaru kruhu, který bude vycentrovaný přibližně v úseku nejširší části chodidla.


#4

Toto je dobře trimované kopyto, které je bosé již delší dobu. Má kopytní mozol a za ním následuje dokonalé klenutí.

Můžete vidět jak rozpěrky přirozeně rostou šikmo a jakoby zbytek kopytní stěny. Toto jsou normální rozpěrky, ne "sklopené" a tak se budou samy obrušovat a nebude nutné je zkracovat.

Jediná věc, kterou bych změnila, je zakulacení čtvrtí mustang rollem v místech, kde se bílá čára separuje (špinavá místa).


#5

Toto je možná druhý trim po sundání podkov. Můžete pořád vidět díry po podkovácích podél spodní části stěny. Všimněte si, že špice má sukni začínající více než od poloviny stěny a je zde také zřetelně vidět, kde je stěna pevně spojená s kopytní kostí - místo těsně pod korunkou.

Hluboké vodorovné čáry kolem dokola celé stěny naznačují změny v krmení koně nebo možná také časové rozpětí mezi překováním.

Než abych urašplovala tak velkou sukni z vnější strany, což by oslabilo stěnu, raději bych zkracovala špici vytvořením "kolébky" a pak zakulatila ostrý okraj stěny. Když pak později sukně odroste blíže k zemi, tak bych zbytek sukně urašplovala a tím vytvořila stěnu rovnou.


#6

Šipka ukazuje na místo, kde se v korunce provalil absces. Rýha nebo trhlinka bude odrůstat společně se stěnou a nebude koni nijak škodit.


#8

Zde vidíme široký a hezký střel na krásně kulatém kopytě (porovnejte s #3 výše). Tento kůň žije v suchém podnebí a pravděpodobně si kopyta obrušuje dostatečně a tak je potřeba jen minimálních úprav. Já bych jen zakulatila stěnu mustang rollem a možná trošku zkrátila rozpěrku napravo.


#9

Šipka ukazuje, kudy se vedle rozpěrky provalil absces.

Hezké kopyto. Kůň nejspíš žije v suchém terénu. Toto je dobrý příklad silných a rovných rozpěrek, které dobře podporují patky.

Možná bych oškrábala popraskané chodidlo kolem střelu a rozpěrek a zakulatila stěnu, zejména podél pravé čtvrtě, tam kde je bílá čára špinavá.


#10

Toto je hříbě, kterému narostly velice dlouhé patky. I když byl tento kůň narozen s překlubním postojem, nedostatek úprav stav ještě zhoršil. Tento kůň bude mít velmi obtížný život, pokud dospěje s tímto stavem kopyt. (podívejte se na #15).

Je potřeba zkrátit patky na úroveň chodidla a pak začít s tím, že se hříbě bude každý den pohybovat mnoho kilometrů po spíše tvrdším podkladu (ne asfaltu).

Této situaci lze předcházet tím, že budou klisny s hříbaty drženy venku na tvrdém podkladu od prvního dne po narození a budou motivovány k tomu, aby denně ušly mnoho kilometrů. Kopyta hříbat by měla být trimována opatrně (jemnější stranou rašple nebo smirgl papírem) a v rozmezí několika týdnů nebo patky začnou být delší než chodidlo.


#11a

Toto je zadní kopyto s velmi dlouhou špicí. Můžete vidět, že špice vyrostla mnohem víc než chodidlo.


#11b

Pohled ze strany potvrzuje, že špice je moc dlouhá a začíná podsouvat patky.

Po zkrácení stěny na úroveň chodidla bych udržovala špici kolmo seseklou (intenzivní mustang roll) po nějakou dobu, aby se rychleji obrousila a to do té doby, než se kopyto dostane do lepšího tvaru.


#12

Otisk hezkého kulatého kopyta s širokým střelem a patkami. Tento šťastný kůň žije na suchém terénu a jeho zdravá kopyto to jen dokazují.


#13a         #13b

Toto je velmi přerostlé přední kopyto poníka před a po trimu.

To co vypadá jako dlouhé patky (po trimu), jsou ve skutečnosti na poníka dlouhé tak akorát. Výška patek je přibližně stejná u každé velikosti kopyta, od poníka až po tažného koně.

Na obou fotografiích můžete vidět sukně ve špicích. Použila bych "kolébku" po dobu několika trimů pro zkracování špice. Poté, díky tvaru pony kopyta, nebude pravděpodobně potřeba opravovat místo překlopu.


#13c         #13d

Čelní pohled před a po trimu. Je tam také sukně na levé straně ve čtvrti. Na malé kopyto je to hezky provedený mustang roll. Je těžké provést mustang roll na kopytě ponyho, protože je velmi malé.


#13e         #13f

Z tohoto pohledu můžete vidět jak rozsah přerostlé rohoviny, tak výšku zkrácených patek.


#13g         #13h

Majitel odstranil velké množství přerostlého chodidla a také trochu střelu. Můžeme vidět, že ve skutečnosti byla stěna zkrácena do tvrdého chodidla a že zkrácené patky jsou ve správné délce ve vztahu k chodidlu.


#14a

Tažný kůň po správném trimu, který měl přerostlá kopyta. Čára pokračuje ve směru růstu horní části kopyta a sukně se nachází v místech, kde kopyto přesahuje čáru. Majitel ponechal trochu zesílenou stěnu v tomto místě pro odolnost a použil silný mustang roll kolem celého kopyta, aby se sukně nedotýkala země. Výborná práce.


#14b

Čelní pohled ukazuje trochu zbylé sukně ve čtvrtích a silný mustang roll.


#14c

Všimněte si širokého a silného střelu. Zkrácená špice není protažená dopředu mimo správnou pozici (podívejte se nahoru na #1, #2, a #3 pro srovnání).

Horní šipky ukazují, že levá patka je vyšší (posunutá dopředu oproti pravé). Zkusila bych vyvážit patky, ale pouze za předpokladu, že to bude možné bez rašplování chodidla.

Šipky níže naznačují nějaké boule na chodidlu vedle rozpěrek. Nejspíše bych je zkrátila tak, aby splývaly se zbytkem chodidla.

Podél čtvrtí je bílá čára velmi roztažená. Majitel už vytvořil mustang roll až po okraj chodidla a tak bude stěna odrůstat rovně dolů s dobrým propojením lamel.


#15

Pohled na patky u zúženého kopyta. Kopytní stěna po stranách kopyta se lehce sklání dovnitř. Otisk kopyta by měl být minimálně tak velký, jako je korunka, ideálně by se stěny měly od korunky k zemi vyklánět směrem ven.

Toto je typ kopyta, které se bude obtížně napravovat. Ráda bych slyšela názor čtenářů, kteří používají "kolébku" na kopyto jako je tohle, zda pomůže tato úprava rozšířit patky.


#16a

Typické kopyto s lehkou sukní na špici, která je způsobená mechanicky a to částečně v souvislosti s dlouhými patkami. Zelená čára ukazuje to, že budeme zatlačovat špici zpět, než abychom urašplovali celou sukni z vnější stěny.


#16b

Žlutá čára vyznačená podél okraje chodidla: zakulacujte kopyto mustang rollem až po tuto čáru tak dlouho, než se bílá čára zpevní a tím i předejdete tomu, že stěna bude vytvářet sukni tím jak poroste.

Zelené čáry: prostřední čára vyznačuje nejširší místo chodidla. Čára u špice ukazuje místo, kam přemístíme překlop (blíže ke střelu) za pomocí "kolébky".


#16c

Žluté křivky vyznačují místa, kde může být stěna zkrácena na úroveň chodidla.

Růžová šipka ukazuje na "vrchol" délky stěny. To je jen pro procvičení vyhledávání "vrcholů".

Všimněte si, že postranní stěny jsou téměř svislé. Tím jak se budou rozšiřovat patky, stěna se bude dolní částí vyklánět ven (podívejte se na #16d).


#16d

Žluté čáry ukazují přibližně místo, kde bude nutné zkrátit rozpěrky po tom, co se zkrátí stěny na úroveň chodidla.

Šipky směřují k "oloupanému" střelu, který je ve skutečnosti postižený hnilobou. Po několikerém namočení v boraxu (čtyřboritan dvojsodný) střel rychle vyroste a odtlačí od sebe patky. Patky se mohou od sebe oddálit o 13 - 20 mm během jednoho až dvou měsíců.

Zelená čára překlopu: vytvoření "kolébky" na špici směrem dopředu od čáry napomůže tomu, aby se patky od sebe oddálily.


#17

Pár zadních kopyt, obě mají dlouhé špice a to zejména na vnější straně (na jednom kopytě na desáté hodině a na druhém na druhé). Když se špice vyváží, kůň nebude muset stát se špicemi od sebe (rozbíhavě). Všimněte si odštípnutí rohoviny na jedné špici způsobeného tím, jak se kopyto snažilo samo zkracovat.

Fotografie mi byla zaslána společně s otázkou ohledně divné ztráty chlupů v korunkách a fialové barvy nově vyrostlé rohoviny. Myslím si, že se jedná o jakési "silniční zchromnutí". Kůň žije na měkké pastvině a myslím si, že byl znenadání ježděn na tvrdším terénu. Je také možné, že se jedná o nedostatek minerálů v krmné dávce koně.


#18a

Kopyto s chronickým schvácením (přes rok) a vejčitou podkovou.

Podkovář poněkud zkrátil špici, ale ta ještě není ani zdaleka souběžně s kopytní kostí.


#18b

Bílý obrazec ukazuje přibližnou pozici kopytní kosti. Zelené čáry naznačují, kde se budou nacházet po rehabilitaci nově narostlá špice a dolní část kopyta. My "vytvoříme nové kopyto" podle momentální pozice kopytní kosti.


#18c

Fotografie je otočena proto, aby jste viděli, jak bude vypadat kopyto po rehabilitaci. V této pozici je lépe viditelné, kolik sukní je ve špici a jak jsou patky nadměrně dlouhé.

Všimněte si, že rotace kopytní kosti tvoří starou stěnu špice "vpředu dlouhou". Toto, společně s typicky přerostlými patkami, zabraňuje dopadu kopyta na zem nejdříve patkami a tudíž chronicky schvácené kopyto vytvoří časem i bolest v navikulární oblasti.


#18d

Zde je ukázka toho, co můžeme udělat s kopytem při "prvním trimu". Špice bude zkrácena po zelenou čáru (#18c) a patky budou také o něco zkráceny. To, o kolik zkrátíme patky, bude záležet na patkovém úhlu na chodidle po odstranění veškeré olupující se rohoviny.

Všimněte si, že klín zkrácených patek nedosahuje v celém rozsahu po zkrácenou špici, pro případ, že by kopytní kost mohla projít skrz chodidlo. Ve skutečnosti to však ponechává "kolébku", která napomůže kopytu se dříve překlopit.


#19

Toto je Alessandro Brollo, bosonožec z Itálie, který ukazuje to, jak se kůň může sám rozhodnout, zda s námi bude spolupracovat nebo ne. Alex před pořízením fotografie upravoval tomuto koni kopyta jen jednou. Rozhovor přirozenou komunikací (na pastvině s dalšími 17ti koňmi) probíhal takto:

"Ahoj Zare. Pamatuješ si na mě? Jsme přece kamarádi."
"Ahoj. Jasně že si tě pamatuji."
"Měl bys chvilku? Můžu se ti kouknout na předky?"
"Jo, zrovna nemám co na práci. Tady máš nohu."


Tento článek, který najdete na
http://www.barefoothorse.com
přeložila Jana Dolečková.


Home | O nás | Aktuality | Kalendář akcí | Chov | Horsemanship | Kopyta | Fotogalerie | Odkazy | Kontakt | Vzkazy

copyright © Dreamranch - Bukol 2010                                                                                                                                                     made by Bensia