Photo gallery part 1


Čtenáři se často ptali, zda by mohli vidět ukázky různých kopyt doplněné mými poznámkami a tak by se mohli dozvědět více ohledně vyvážení kopyta a jak se vypořádat s rozličnými problémy. Proto vznikla tato fotogalerie a fotografie budu přidávat, když nějaké zajímavé obdržím e-mailem.
Fotografie jsou očíslované a tak se na ně můžete odvolávat, když se mě budete na něco ptát. Např.: "Zadní kopyto mého koně má dlouhou špici, jako #3 ve fotogalerii."


Marjorie Smith

#1

Vnitřní stěna pravého kopyta (na fotografii vlevo) je dlouhá. Zkrátila bych vnitřní stěnu o 2mm a pak se uvidí, zda se noha vyváží (vyrovná). Jiné vodítko mimo šikmého postavení kopyta může být to, že tubuly (čáry v kopytní stěně) na špici nejsou dokonale svislé.

Na levém kopytě můžeme vidět, že špice (a pravděpodobně i celé kopyto) je moc dlouhá a má ve spodní části z 1/3 sukně.


#2a

Kůň se schvácenými kopyty v typickém postoji. Hřbet je nahrbený, zadní končetiny hodně pod tělem, aby nesly co nejvíce tělesné váhy a přední končetiny daleko vepředu, aby se snížila zátěž na bolestivé špice. (Má na sobě Sabre Sneakers-botičky na léčbu nemocných kopyt.)


#2b

Ten samý kůň po odstranění sukní. Je schopný zatížit přední končetiny a zadní končetiny jsou blíže ke správnému postavení. Hřbet je nahrbený jen mírně.


#3

Extrémně přerostlá špice se separací bílé čáry, která začíná až nahoře blízko korunky. (Přiložte si hranu listu papíru podél stěny špice, špice musí být rovná od korunky až k zemi.)

Vpravo ta samá končetina po odstranění většiny přebývající rohoviny a kompletním zkrácení kopyta. Zakončené mustang rollem (zakulacená hrana).

Při příští úpravě může být vnější strana kopytní stěny orašplována tak, že se vytvoří přímka od korunky po špici. Mustang roll může zasahovat až do bílé čáry (okraj chodidla), aby se napomohlo jejímu uzdravení se. Po 6ti měsících zpevňování bílé čáry se mustang roll může zakončit v jeho běžném místě - vodní čáře (water line=bílá část kopytní stěny).


#4a

Teď něco pro příznivce tažných koní. Přední kopyto Belgického koně mého kamaráda, několik týdnů po správném trimu.

Na těchto fotografiích můžete téměř "vidět" tvar kopytní kosti, která se nachází těsně pod chodidlem.

Kopyta tažných koní mají pouze lehké vydutí a to proto, že úroveň, kde se kopytní kost nachází, se v širším kopytě nezvyšuje a zůstává na stejném místě jako v běžném kopytě. 7 - 13 mm vydutí chodidla je rozložené na větší ploše a proto se chodilo zdá plošší.


#4b

Zadní kopyto stejného koně má lehce zašpičatělý tvar. Na vnitřní stěně je prasklina (quarter crack) - můžeme vidět rýhu.


#5

Toto kopyto má dlouhé a trochu zúžené patky, což je bolestivé a tak se kůň snaží chodit spíše po špici, kterou má krátkou, zatímco patky mají sklon k tomu, aby byly delší.

Nesprávný (špalkovitý) tvar kopytního pouzdra vytváří sukně po obou stranách kopyta. Na levé straně můžete vidět sukni a separaci bílé čáry. (Sukně a separace bílé čáry je to samé - kopytní stěna se oddělila od kopytní kosti).

Ke zpevnění bílé čáry bude potřeba zkrátit patky a odstranit vytvořenou sukni. Nejdříve odstraňte drolivou odumřelou vrstvu rohoviny až po tvrdou rohovinu chodidla. Pak zkraťte patky na úroveň chodila. Odstraňte sukně po vnějších stranách a zakulaťte hranu kopyta všude tam, kde je bílá čára separována.

Toto kopyto bylo nejspíše po mnoho let s dlouhými patkami a proto se kopytní kost snažila vyrovnat pomocí patky navíc ze spodní strany. Abychom nezeslabili chodilo když zkrátíme patky, musíme je udržovat rovnoměrně zkrácené až k chodidlu, abychom podpořili návrat kopytní kosti do správné pozice. To může trvat několik let. V tomto období budou patky delší, než by měly správně být a po stranách kopyta se budou tvořit sukně.

Úzká rýha mezi patkovými valy je vhodným místem pro hnilobu. Vypořádání se s hnilobou bude obsahovat rozšíření střelu, který roztáhne patky od sebe a napomůže celkovému vyvážení kopyta se snížením bolesti v patkové části.


#6

Tuto fotografii vkládám na ukázku pigmentovaných a nepigmentovaných částí stěny. Tento kůň má pigmentovanou srst těsně nad místem, kde korunka tvoří pigmentovanou stěnu. Nepigmentované kopyto je stejně tak pevné a odolné jako pigmentované. Světlá kopyta nejsou měkčí :-))


#7

Toto je přední kopyto s dlouhou špicí ve vnější části. To tvoří celé kopyto šikmým. Můžeme očekávat nalezení nějaké výchylky, která toto vyrovnává v opotřebení na diagonálním zadním kopytě.


#8a

Zde se jedná o koně, který byl schvácený po dlouhou dobu. Toto kopyto vykazuje typický růst: dlouhé patky a ploché chodidlo, které bylo vytvořené tlačením zrotované kopytní kosti.

Majitel koně vyrovnal patku na jedné straně. Je tam mnoho odumřelé rohoviny, kterou je možno odstranit v místě patkového úhlu. Také patky mohou být zkráceny až na úroveň tvrdého chodidla klínovým řezem končícím cca 12 mm za hrotem střelu. Tato úprava vrátí váhu zpět na patní část kopyta a sníží bolestivý tlak kopytní kosti na chodidlo.


#8b

V tomto kopytě se kopytní kost zrotovala natolik, že vyboulila chodidlo. Kopytní kost pronikla chodidlem těsně před hrotem střelu. V korunce se provalil velký absces a kůň má proleženiny na kloubech od toho, jak většinu času proleží.

Na tomto kopytě jsou patky mnohem vyšší. Opět může být odstraněna odumřelá rohovina z místa patkového úhlu a velký klín patek, aby se přesunula váha ze špice.

Celá stěna špice, která je daleko vpředu od kopytní kosti pronikající chodidlem, by měla být odstraněna, aby bolestivě nenamáhala bílou čáru. Po úpravě by kůň měl být schopný stát a začít chodit. Při takovéto dlouhodobé úpravě by se kopyta měla začít hojit.


#9a

Toto je extrémně přerostlé kopyto. Podkova stlačila patky směrem dovnitř tak, že jsou podtočené a způsobují velkou bolest. Základna kopyta je daleko vpředu a tak předpokládám, že chodidlo dopadalo na zem nejdříve špicí a také se objevovala bolest v patkách.


#9b

Majitel zkrátil celou kopytní stěnu a patky až moc a pravděpodobně až do tvrdého chodidla. To bude koni způsobovat bolest (citlivost).

Střel je úzký, olupuje se a s hlubokou rýhou mezi patkovými valy, a proto bych se obávala hniloby. Léčba dovolí střelu se rozšířit a odtlačit patky od sebe během několika měsíců.


#9c

Zde můžeme vidět dlouhou špici, která musí být zkrácená. Můžeme odstranit trochu přebývající špice z vnější strany stěny. Pak, zatímco pečlivě sledujeme spodní část kopyta, můžeme hranu kopyta zakulatit (mustang roll) až po vodní čáru v průběhu čtvrtí (vnější a vnitřní strana kopyta), kde je bílá čára pevná a až k okraji chodidla kolem špice, kde je bílá čára separovaná.


#10

Hezké kopyto s mustang rollem. Bylo zakulaceno po vodní čáru protože bílá čára vykazuje separaci (roztažení) po obvodu celého kopyta (je vyplněna bahnem).

Levá patka by mohla být o trochu delší než pravá.


#11

Toto kopyto je nevyvážené, protože část v předu (před nejširším místem kopyta) je větší, než ta patková. Kopyto dopadá na zem nejdříve špicí a to vytváří "naviculární" bolest (bolest v patkách nebo zánět člunkové kosti a jejího okolí).

Na kopytě jsou velké sukně a roztažení bílé čáry, především v přední části kopyta (před čarou) a to by mělo být hodně zkrácené a zakulacené mustang rollem až po okraj chodidla. Úpravy by měly být takto prováděné do té doby, než se bílá čára stáhne a zpevní, což může trvat 6 až 12 měsíců. Zdá se, že patky už byly zkráceny do správné délky.


#12

Toto jsou kopyta, která jsou nepochybně opotřebována přesně napříč přes špici. Mají v obrysu hrany kopyta "rohy", které ztěžují rovné postavení končetin. Rohy budou mít sklon tvořit sukně a roztahovat bílou čáru. Obrys kopyta by měl být zakulacený a s rovnoměrnou křivkou a měl by se shodovat se zakřivením korunky, pokud se díváte shora (vaše hlava u koňské plece).

U končetiny na fotografii blíže bych se zaměřila na vnitřní stěnu, aby nebyla delší. Tubuly (čáry ve stěně) se nezdají být zcela svislé. Uvidíte to zřetelněji, když se podíváte na spodní část kopyta.


#13a

Toto kopyto je celé trochu delší a v patní části má vytvořenou sukni, která vytvořila prasklinu (rozdílná než při běžném rozštěpu ve čtvrti).


#13b

Pohled ze strany umožňuje lepší pohled na prasklinu.


#13c

Tady můžeme vidět, co za tím vším stojí. Celá stěna je moc dlouhá a potřebuje být zkrácena až po úroveň chodidla.

Čtvrtě (vnější a vnitřní strana stěny kopyta) začínají praskat. To je způsob, jak si kůň sám zkracuje kopyta v divočině. Pak se celá stěna zkrátí po úroveň chodidla za předpokladu, že kůň denně nachodí 30 km.


#14

Toto kopyto vypadá, že má moc dlouhé patky a taky dlouhé mohou být. Měli bychom zkusit oškrábat odlupující se rohovinu chodidla v místě patkového úhlu.

Naproti tomu střel vypadá hnilobně (odlupující se kusy a hluboká rýha mezi patkovými valy). Vyléčení hniloby dovolí střelu, aby vyrostl do úrovně patek.


#15a

Tato přední kopyta jsou celkově dlouhá a mají sukni na špici.


#15b

Zadní kopyta. Délka vypadá akorát. Můžete vytvořit rovnější stěnu nejspíše kolem celé špice. Ráda bych viděla více mustang rollu na špicích.


#16a

Toto kopyto se mi zdá celkově dlouhé, patky vypadají zúžené a je malá sukně na špici v místě, kde se kopyto snaží samo zkrátit. Hluboká rýha na stěně poukazuje na to, že kůň mohl být přibližně před třemi měsíci lehce schvácený nebo mu byly odstraněny podkovy.


#16b

Dole můžeme vidět moc dlouhou stěnu po obou stranách špice. Střel vypadá napadený hnilobou, je zúžený a má velmi úzkou rýhu mezi patkovými valy. Vyléčení hniloby dovolí střelu, aby vyrostl do šířky, roztáhl od sebe patky a tím se rozšíří a vyváží i celé kopyto.

Ve většině kopytního pouzdra je bílá čára pevná a tak můžeme vidět velkou klenutost.


#16c

První trim provedený majitelem. Při zkracování stěny bych se zastavila na úrovni chodidla. Majitel ztenčil celé chodidlo a tak bude kůň nejspíš po nějakou dobu citlivější. Špice vypadá mnohem lépe a je dobře provedený mustang roll. Na této fotografii to je těžko viditelné, ale ujistila bych se, že stěna se v místech čtvrtí, kde je bílá čára separovaná (vypadá špinavě), nedotýká země.


#17

Kopyto s prasklinou, která je zapříčiněná starým zraněním. Pokud zranění bylo v korunce, tak prasklina ve stěně bude také. Děláme co je v našich silách, abychom upravili kopyta po zranění, ale musíme vědět, že kopyta dělají to samé, aby vyrostly do použitelného tvaru.

Čtvrtě se zdají moc dlouhé. Raději bych viděla rovnou linii od korunky po hranu kopyta než vypouklou. Majitel orašploval ostrý okraj praskliny, aby se o nic nezachytával. Celkově kopyto vypadá dobře.


#18a

Hezká kopyta. Patky vypadají dlouhé. Toto je dobrý příklad "zkracování špicí" - svislý řez podél špice. Také byste mohli vytvořit zakulacenější mustang roll.


#18b

Dole můžeme vidět, že patky jsou zkrácené téměř do úrovně chodidla. Mohou být zkráceny o další 3 mm.

Toto kopyto vypadá, jakoby mělo dlouhé patky po mnoho let, jako #5, a tak se rozpěrky pokusily vyrůst níž. Proto budou muset být patky zkracovány postupně v průběhu několika let, jinak zeslabíte chodidlo v místě patkového úhlu a kůň bude citlivý v patkách.

Jinak střel je široký a zdravý a chodidlo je dobře vyklenuté a tak doufám, že tomu tak bude i nadále.


#19a

Přibližně 3 měsíce po schvácení. Všimněte si nahoře nově vyrostlé rohoviny. Pod čárou naznačující schvácení, která vede přes předek kopyta, se nachází několik rýh, které se vytvořily tím, jak rohovina rostla od tlaku zrotované špice kopytní kosti. Pod "čárou schvácení" je bílá čára roztažená a stará kopytní stěna není pevně spojená s kopytní kostí.

Špice byla dobře zkrácena až po bílou čáru. Tlustá a rozšířená bílá čára je dobře vidět jako šedivá oblast v hraně kopyta.


#19b

Spodní pohled na jiné kopyto stejného koně. Je zde vidět, jak špice kopytní kosti proniká chodidlem (načervenalé místo).

Toto kopyto může být upraveno pro větší pohodlí koně tak, že se zkrátí patky, aby byla váha přenesena pryč ze špice a odstraní sukně kolem celé špice.


#19c

Zadní kopyto stejného koně. Opět můžete vidět zdravou a nově narostlou rohovinu na vrchní části kopytní stěny, čáru po schvácení a "staré pouzdro" v dolní části kopyta. Je dobré nechat vybouleninu jako ochranu, i když je možné jí orašplovat a vytvořit rovný povrch od korunky až po hranu kopyta.

Výška patek vypadá akorát. Nejspíš bych trochu víc zkrátila špici nebo vytvořila mustang roll hlouběji pod kopyto.


#20a

Tento poník žije venku v Kanadě. Vynikající zadní kopyto s výborným vyklenutím.

Před trimem: na patkách a čtvrtích je stěna delší než chodidlo, hlavně v levé straně obrázku.


#20b

Po trimu: patky jsou stále delší než střel, který může být použitý jako vodič, protože je široký a zdravý. Vypadá to, že patky mohou být ještě trochu více zkrácené, aniž by se zasahovalo do chodila.


#20c

Fotografie dokazuje kuželovitý tvar zdravé kopytní stěny - širší ve spodní části, užší u korunky.


#20d

Pohled seshora dokazuje lehce zašpičatělý tvar zadního kopyta. To zajišťuje lepší "pohon", než kopyto kulatého tvaru na přední končetině.


#21a

Toto je kopyto tažného koně asi 2 měsíce po schvácení. Šipka nahoře označuje čáru schvácení. Nad šipkou se nachází nově vyrostlá stěna, která je pevně spojena s kopytní kostí. Pod šipkou je stará rohovina, která je oddělená od kosti a je hodně vyboulená.

Spodní šipka: tento kůň má mohutné střely. Majitelka zkrátila stěnu po úroveň chodidla a ponechala levý střel trochu delší. Také předtím zkrátila střel a on narostl zpět velice rychle. Řekla jsem jí, že je to v pořádku a že to poskytuje koni materiál, po kterém může pohodlně chodit, zatímco se kopyto hojí.


#21b

Můžeme vidět "starou rohovinu" a stejně tak i "novou rohovinu", která poroste podle momentální pozice kopytní kosti. Úhel nové stěny nám naznačuje, jak moc může být vyboulenina staré rohoviny odstraněna.

Měli bychom vybouleninu odstraňovat postupně, používat svislý řez a nechat nějakou rohovinu jako ochranu. Nicméně mustang roll by měl zasahovat až po čáru a trochu za. Podívejte se na obrázek chodila na obrázku dole.


#21c

Při pohledu zepředu vidíme, že postranní stěny mají také hodně spojení s kopytní kostí. Šipky ukazují na čáru schvácení. Stěna pod šipkami je vyboulená a je potřeba, aby byla odstraněna.


#21d

Čáry naznačují, kolik rohoviny by mělo být odstraněno. Opět můžeme použít svislý řez a ponechat trochu svrchní stěny jako ochranu. Mustang roll by měl konce kopyta zakulatit směrem dovnitř.


#21e

Šipky ukazují na tmavou oblast, kde špice kopytní kosti téměř propíchla chodilo.

Chodidlo je tmavé a tak můžete vidět jeho okraj ve stěně. Bílá čára (načervenale hnědá) je hodně roztažená a vypadá jako shnilé dřevo.

Majitel zkrátil patky na úroveň chodidla v místě patkového úhlu. I když pohled ze strany ukazuje, že patky jsou stále delší než by měly být, zasahování do chodidla by v tomto případě koni způsobilo zbytečnou bolest. Místo toho můžeme zkracovat patky postupně podle toho, jak se kopyto samo přeformovává.


#21f

Sukně by měla být odstraněna po okraj chodidla, a to je přibližně tam, kde jsem nakreslila (hrbolatou) čáru.

Když je sukně zkrácena po tuto čáru, kůň se ihned bude cítit příjemněji a bude se sám pohybovat, aniž by ho někdo nutil. Zvýšená cirkulace krve zapříčiní to, že rohovina poroste rychleji.


#22a

Levé přední kopyto se strmou stěnou na vnitřní stěně a šikmou stěnou na vnější. Přední tubuly (čáry rohoviny stěny kopyta) jsou svislé.


#22b

Pohled zezadu na chodidlo. I když základna je hezká a rovná, tak kopyto se vyklání ven (na pravou stranu na fotografii).

Otázka zní, zda je šikmá stěna delší než ta strmá, nebo jestli se jedná o sukni? Měli bychom zkrátit vykloněnou stěnu nebo odstranit sukni?


#22c

Odpověď nám dá pohled na chodidlo. Vidíme separaci bílé čáry podél šikmé stěny kopyta. Zkusíme orašplovat vnější povrch stěny podél čtvrtě do bílé čáry tak, aby stěna nebyla v kontaktu se zemí. To obnovíme opět, jak stěna poroste, ale pouze do té doby, než bílá čára bude úplně bez separace.


#23

Majitel mi zaslal čtyři fotografie tohoto koně. Na každé fotografii byly přední končetiny koně přímo pod tělem (v pravém úhlu se zemí), což dokazuje, že jsou vyvážené a bez bolesti.

Na všech fotografiích pravá zadní končetina byla vzadu a levá vpředu. To je silné vodítko k tomu, že se na jedné nebo obou vyskytuje nějaká nevyváženost. Zdá se, že pravá zadní je moc krátká ve špici, a proto jí kůň musí umisťovat dozadu, aby se cítil pohodlně. Měli bychom zapracovat na tom, aby špice dorostla. Také bych pozorně prohlédla levou zadní končetinu, abych zjistila, z jakého důvodu jí plně nezatěžuje.


#24a

Tomuto koni byly právě sundány podkovy asi 8 týdnů po posledním kování. Kůň si už olámal čtvrtě - to je způsob, jakým se kopyto začíná samo zkracovat, když je moc dlouhé. Zkrátíme trochu patky a více špici (vespod) a pak špici směrem od stěny až po bílou čáru, protože se tam nachází sukně.


#24b

Tato fotografie ukazuje, že stěna vyrostla mnohem více než chodidlo a také se začíná ve čtvrtích olamovat. Zespodu zkrátíme stěnu do úrovně kopyta. Pak zakulacujeme kopyto mustang rollem až po bílou čáru (např. okraj chodila) až do té doby, než se bílá čára neseparuje. Odhaduji v tomto případě tak 6 až 8 měsíců.


#24c

To samé kopyto po dvou úpravách. Majitelka použila svislý řez, aby zkrátila špici, protože ví, kde se bílá čára přímo nachází. Příště může kopyto zakulatit mustang rollem.


#24d

Asi po 4 měsících. Kopyto se formuje dobře. Stále tam je trochu sukně na špici, ale majitelka většinu orašplovala.

Dobrá ukázka mustang rollu.


#25a

Zadní kopyto koně, kterému se právě sundaly podkovy. Obě chodidla jsou hodně drolivá, rozpraskaná a odlupují se - když toto odstraníme, tak uvidíme povrch chodidla a to bude pro nás vodítko, abychom nejspíše o něco zkrátili patky.

Na tomto kopytě je zřejmé, že rozpraskané chodidlo musí být odstraněné.


#25b

Na tomto obrázku není tak viditelné, že chodidlo má na sobě vrstvu odumřelé rohoviny. Podívejte se na "stěnu" přebytečného chodidla kolem přední části střelu.

Majitel říkal, že toto chodilo bylo citlivé. Vidím dva možné důvody pro nepohodlí koně: dlouhé patky a přerostlé chodidlo, které pravděpodobně tlačilo na škáru.


#26a

Šipka ukazuje na trauma, které je důkazem schvácení nebo velké změny v krmení. Nebo také mohly být sundány podkovy a bílá čára je pevnější v nově vyrostlé rohovině.

V dolní části je už stěna zkrácena na úroveň chodidla a tak naše úprava dlouhé špice spočívá v jejím "zatlačení" zpět po vyznačenou čáru.


#26b

Chodidlo kopyta # 26a. Ve skutečnosti je bílá čára roztažená, což odpovídá možnému lehkému schvácení. Špice musí být zkrácena až po bílou čáru a chodidlo (vyznačená čára), a při pohledu na velké množství špice před nejširší částí chodidla, bude potřeba zkracovat více při několika příštích trimech, jak se bude kopyto postupně přetvářet.


#26c

Pohled zezadu na druhé přední kopyto ukazuje, že vnitřní stěna je "strmá směrem dovnitř"(šipka). Druhá strana kopyta je mnohem delší a to nutí kopyto se vyklonit. Když zkrátíme dlouhou patku a celou stranu kopyta do nové polohy, tak stěna zatlačená pod kopyto se bude moct rozšířit. Ale pouze za předpokladu, že kůň bude mít každý den dostatek pohybu na pevném podkladu.


#26d

Obě přední kopyta se špicemi rozebíhají. Můžeme zkrátit vnější strany špicí (v místě šipek) tak, že obě kopyta budou směřovat správným směrem (špicemi rovně dopředu). Když kopyta směřují přímo vpřed, tak najednou přední nohy vypadají jako "malé stromky zasazené do země" - váha prochází končetinami koně skrz střed kopyta.

Zdá se, že zadní kopyta jsou také dlouhá na vnější straně špicí. Viděla jsem už několik koní, kteří měli všechny čtyři končetiny se špicemi vykloněnými ven. Domnívám se, že zadní kopyta jsou také tak, aby se vyrovnaly se špatným postavením předních.


Tento článek, který najdete na
http://www.barefoothorse.com
přeložila Jana Dolečková.


Home | O nás | Aktuality | Kalendář akcí | Chov | Horsemanship | Kopyta | Fotogalerie | Odkazy | Kontakt | Vzkazy

copyright © Dreamranch - Bukol 2010                                                                                                                                                     made by Bensia