Zásady horsemanshipu


  1. Dávej si především pozor na vlastní bezpečnost.
  2. Kůň se učí ve chvíli kdy přestaneš.
  3. Bázlivého koně se sklony utéct, a když to nejde tak kopnout, se snaž znecitlivět a navázat přátelství.
  4. Odvážného koně se sklony přejít přez tebe, kousnout, vyhnat tě z jeho teritoria se snaž zcitlivět a vybudovat si autoritu.
  5. Obě věci - přátelství a autorita - spolu úzce souvisí a je nutné je udržovat v rovnováze, přitom však jejich váhu zvyšovat. Získáte si tak důvěru a respekt koně.
  6. Přátelství se dá budovat na základě překonávání strachu koně s předmětů nebo pohybů, kterých se bojí. Nejsnáze se to provádí rytmickým přibližováním a oddalováním.
  7. Autorita se dá budovat nejsnáze tím, že přimějete koně pohybovat jeho nohama na základě vašeho tlaku.
  8. Zcitlivění - pozitivní zesílení - provádíme stupňováním tlaku (začít vždy od nejmenšího, téměř neznatelného), znecitlivění - negativní zesílení - provádíme rytmem a vytrvalostí.

Petr Soukup


Home | O nás | Aktuality | Kalendář akcí | Chov | Horsemanship | Kopyta | Fotogalerie | Odkazy | Kontakt | Vzkazy

copyright © Dreamranch - Bukol 2010                                                                                                                                                     made by Bensia