Mark Rashid


Mark Rashid

Je to asi dva roky co jsem se seznámil s teoriemi Marka Rashida o soužití koní a lidí a postupně se je snažím využívat v praxi. A opravdu to funguje. Asi se nikdy neumístím v žádné soutěži na mistrovství republiky, ale moje koně mě rádi vidí i když zrovna nenesu kýbl ovsa a stejně tak dlouho už jsem neměl žádnou modřinu od koní u nás ve stáji, což se předtím občas stávalo jako by omylem.


V listopadu 2006 vydalo nakladatelství Montanex útlou knihu Marka Rashida "Koně nikdy nelžou", kterou přeložila moje oblíbená publicistka Ing. Silvie Lečíková.


Tahle kniha pro mě znamenala další malý krůček k nenásilnému soužití s koňmi a můžu všem doporučit si jí přečíst.


Knihu si můžete objednat zde.


Tahle kniha pro mě znamenala další malý krůček k nenásilnému soužití s koňmi a můžu všem doporučit si jí přečíst.


Než se vám ale dostane do rukou, chci vám tady z hruba napsat o co panu Rashidovi asi jde.


Mark Rashid je přesvědčen, že všichni "stádoví" savci mají podobný hierarchický systém (do něhož zahrnuje i lidstvo).


Podle něj ve stádě existují dva typy vůdců. Alfa neboli vedoucí dominantní kůň, který ovládá všechny ostatní, u jídla je první a každý mu uhne z cesty. Alfy své postavení ve stádě musí vymoci a obhájit silou.
A potom ti které nazývá pasivními vůdci. Ti vytvářejí modely chování, které ostatní koně napodobují a nechávají se jimi vést. Pasivní vůdce je obvykle vybrán ostatními členy stáda, kteří ho dobrovolně následují.
Pasivní vůdci jsou většinou starší koně někde uprostřed hierarchie stáda. Jejich každodenní chování je klidné a vyrovnané. Nemají přílišné ambice stát se Alfa vůdcem. Výsledkem je, že nemusí využívat bez přestání svou sílu k vymezení své vedoucí pozice ve stádě.


Na druhou stranu alfám obvykle klid a vyrovnanost chybí. Jsou často velmi rázní a nemají daleko k bezdůvodným útokům na podřízené členy stáda, které jsou schopni napadnout jen proto, aby potvrdili svou dominanci. Většina koní ve stádě se tedy pochopitelně bude snažit během celého dne vyhnout jakémukoliv kontaktu s Alfou.


V soužití s našimi koňmi Mark Rashid na rozdíl od jiných horsemanů kteří říkají že se člověk má stát svému koni alfa zvířetem, preferuje stát se takovým pasivním vůdcem.


Zhruba jak na to:

Pasivní vůdci si získali tento specifický post tím, že se den co den chovají spolehlivě, důsledně a stejně pasivně. Jinými slovy, ostatní koně je berou za vzor, ale nejsou k jejich následování donuceni silou.

  • Vyhnout se používaní násilí. Jestliže náš kůň nepředvádí požadovaný úkon, je na nás, abychom mu pomohli úkon vykonat, nikoliv si ho vynucovat.
  • Našim koním musíme poskytnout dobrou péči. Co tím myslí není pouze to, že koním zaručíme dostatek vody, kvalitní krmivo, nebo řádnou vakcinaci. Ačkoliv jsou tyto věci velmi důležité, při vzájemných mezidruhových vztazích myslí na něco jiného. Nedovolit ostatním, o kterých si nejsme jisti s jejich přístupem pracovat nebo jezdit na našich koních. Také neváhat zastavit aktivitu o jejíž neškodnosti si nejsme zcela jisti. Zkráceně řečeno, nebát se zastat se svého koně.
  • Když se váš kůň něčeho bojí, postavte se mezi zdroj strachu a koně, nežeňte ho proti tomu před sebou nebo ze sedla jako živý štít, ale pomozte mu překonat strach.
  • Nechte svému koni možnost volby, ať sám přijde na to že spolupracovat s vámi je pro něj výhodné. Ne že ho k tomu donutíte.
  • Koně se snaží šetřit energií pro případ že by jí nutně potřebovali, například k útěku před predátorem. Aby váš kůň pracoval pro vás, musí pro něj být ta práce důležitá. Vy jí musíte udělat v očích toho koně důležitou. Musíte najít společný cíl. Jinak je jen nutíte aby plýtvali energií. Nenuťte je opakovat stále stejné cviky které už umí, jen tak beze smyslu.
  • I pohled dvou lidí na stejnou věc může být hodně odlišný, co teprve pohled vašeho koně? Snažte se zjistit jak situaci vidí váš kůň a snažte se ho pozitivně motivovat.
  • Hledejte u svého koně snahu vám vyhovět. Zaměřte se i na nepatrné pozitivní náznaky, pohyb svalu, přenesení váhy. Když takový náznak objevíte, snažte se mu sdělit, že to je ono, že takhle jste to myslel. Maličkosti jsou podstatou velkých věcí.
  • Nebojujte se svým koněm. Každý nadměrný tlak vyvolává protitlak a dostanete se do konfliktu. Využívejte toho že když kůň jedná podle svého (a vy mu to umožníte), musí se taky sám vyrovnat s následky svého jednání. Většinou si nadělá sám dost problémů a rád příště bude následovat váš příklad.
  • Musíte věřit svému koni aby on věřil vám.

Motivace koně ke spolupráci:

Vnitřní přesvědčení Marka Rashida je, že koně nás pravděpodobně nevnímají, a ani nikdy nebudou vnímat jako příslušníky jejich vlastního stáda. Věří, že je tomu přesně naopak. Koně se všemožně usilují spíše o zapadnutí do "našeho" stáda.

Koně jsou ke svému prostředí velmi vnímavá zvířata, a lehce se adaptují za účelem jejich dennodenního přežití. Koně shledávají za život stovky a možná i tisíce lidí. Kůň, který je obklopen početným množstvím predátorů má pouze dvě možnosti. Zhynout ... nebo najít způsob soužití. Předpokládám, že kůň jako druh si jednoduše vybral to druhé.

Navazujíc na tento předpoklad, domnívám se, že kůň neustále vyhledává způsoby jak nás chápat, a jak s námi vycházet. Podobně jak tomu děláme i my při návštěvě cizí země.


V článku jsem použil fotografii ze stránek Marka Rashida, citace z překladu článku Marka Rashida o alfa dominaci , který přeložila Ing.Eva Zurek a umístila na webové stránky Klubu Equus. Překlad článku z internetových stránek Marka Rashida www.markrashid.com, který pro mě přeložila Bc. Zuzana Brožková a knihu "Koně nikdy nelžou" kterou přeložila Ing. Silvie Lečíková.

Petr Soukup


Home | O nás | Aktuality | Kalendář akcí | Chov | Horsemanship | Kopyta | Fotogalerie | Odkazy | Kontakt | Vzkazy

copyright © Dreamranch - Bukol 2010                                                                                                                                                     made by Bensia